Prąd z samochodów...

in #polish8 months ago (edited)

Niedawno przeczytałem artykuł w MIT Sloan o nowych rozwiązaniach w dziedzinie samochodów elektrycznych, które coraz częściej spotykamy na naszych drogach. Artykuł opisywał nową technologię - Vehicle-to-Grid. Technologia ta pozwala używać energii zgromadzonej w bateriach samochodowych do celów innych niż jazda. Dwukierunkowy przesył energii może zrewolucjonizować tak małą użyteczność akumulatorów samochodów elektrycznych.

Volvo-XC40_Recharge-3.jpg
Źródło

Jak wszystkim powszechnie wiadomo samochody elektryczne są tylko po części "green", ponieważ produkcja baterii oraz ich późniejsza utylizacja już taka zdrowa dla środowiska nie jest. Techologia V2G pozwoli wykorzystać te akumulatory jako magazyn energii w czasie rzeczywistym - gdy samochód jest nieużywany może gromadzić energię i oddawać ją do sieci. Takie magazyny pozwolą stabilizować napięcie sieci, które ostatnimi czasy przez dynamiczny wzrost popularności fotowoltaiki. Przy założeniu, że tempo wzrostu popularności samochodów elektrycznych się utrzyma, te miliony aut za kilka lat mogą być ważnym elementem sieci energetyczej.

Dodatkowo V2G obniży koszt użytkowania aut elektrycznych, bo ich właściciele będą mogli kupować i sprzedawać energię.

Sort:  

Dear @kargul09, we need your help!

The Hivebuzz proposal already got important support from the community. However, it lost its funding a few days ago and only needs a few more HP to get funded again.

May we ask you to support it so our team can continue its work this year?
You can do it on Peakd, ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner.
https://peakd.com/me/proposals/199

Your support would be really helpful and you could make a difference.
Thank you!

Congratulations @kargul09! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 6th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - June 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Congratulations @kargul09! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day! This entitles you to a level 1 badge.
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 6th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - June 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!