Finally a fully encrypted and private chat on the Blurt network! (ENG/PL)

in #polishlast year

Do you value online privacy?

Are you fed up with the fact that more and more large messaging companies are spying on conversations and sharing their content with third parties and institutions?

Developers from the Blurt blockchain network have found a solution for this. From now on, every user in our network can use a fully encrypted messenger. It uses a private memo key linked to your account which is a string of 51 characters that makes every message you send visible to you and only you.

As our blockchain is decentralized. There is no moderator or network owner who can know this key without your permission, therefore no one but you can access your conversations.

In addition, access to this functionality is limited by two other keys assigned to the account. The first one is the posting key, also consisting of 51 characters, which we use to log in to our account with the first level of permissions, the second key is the Active key, needed to send messages to users.

None of these keys, unlike other networks, can be accessed by anyone but you. You are the only rightful owner of the account generated in blockchain blurt.

So if you are looking for a place where you can exchange fully private messages so that no one else has access to them, from now on you can use the new blurt network chat implemented in the frontend created for the pwa mobile application and desktops:
https://pwa.blurt.blog

Learn more about the blurt network:
https://blurt.pl
Check out the yt channel of the Polish community!
https://www.youtube.com/channel/UCyIbXsyR-ZyLpVJGfLi3-pQ
Register using one of the frontends:
https://blurt.blog
https://blurtlatam.intinte.org
https://beblurt.com

obraz.png

---- PL -----

Cenisz sobie prywatność w sieci?

Masz dośc tego że coraz więcej wielkich firm dostarczających komunikatory, inwigiluje rozmowy i udostępnia ich treść osobom trzecim i instytucjom?

Programiści Z sieci Blurt blockchain znaleźli na to rozwiązanie. Od teraz w naszej sieci każdy użytkownik może posługiwać się w pełni szyfrowanym komunikatorem. Używa on prywatnego klucza memo połączonego z twoim kontem który jest ciągiem 51 znaków sprawiających że każda wiadomość która przesyłasz jest widoczna dla ciebie i tylko dla ciebie.

Jako że nasz blockchain jest zdecentralizowany. Nie ma żadnego moderatora ani też własciciela sieci który bez twojej zgody może poznać ten klucz co za tym idzie nikt po za tobą nie ma dostępu do twoich rozmów.

Dodatkowo dostęp do tej funkcjonalności jest ograniczony dwoma innymi kluczami przypisanymi do konta. Pierwszy z nich to klucz posting key składający się również z 51 znaków, którego używamy aby zalogować się na swoje konto z pierwszym poziomem uprawnień, drugi klucz to klucz Active key, potrzebny aby przesyłać wiadomości do użytkowników.

Do żadnego z tych kluczy, w przeciwieństwie do innych sieci, nikt po za tobą nie ma dostępu. Jesteś jedynym pełnoprawnym właścicielem konta wygenerowanego w blockchain blurt.

Jeśli szukasz więc miejsca gdzie możesz wymienić się w pełni prywatnymi wiadomościami tak aby nikt inny po za tobą nie miał do nich dostępu, od teraz możesz korzystać z nowego chata sieci blurt zaimplementowanego do frontendu stworzonego dla aplikacji mobilnej pwa oraz desktopów:
https://pwa.blurt.blog

Dowiedz się więcej o sieci blurt:
https://blurt.pl
Zajrzyj na kanał yt polskiej społeczności!
https://www.youtube.com/channel/UCyIbXsyR-ZyLpVJGfLi3-pQ
Zarejestruj się używając któregoś z frontendów:
https://blurt.blog
https://blurtlatam.intinte.org
https://beblurt.com

Sort:  
Loading...