Podsumowanie planów Agendy 2030 Cz 2 - Sfera Polityczna i ekonomczna

in #polish2 years ago (edited)

Ostatnio Omówiłem dążenia siepaczy agendy ekipy Davos w sferze kulturowej, która ma generalnie rzecz ujmując przygotować społeczeństwo do nowego rodzaju niewolnictwa jakim jest niewolnictwo percepcyjno -technologiczne polegające na zniewoleniu naszych umysłów po przez omamienie ich rzeczywistością metawersum a naszych ciał uzależnieniem od rozwiązań technologicznych.

zwalczać agendę.jpeg

Dziś przyszedł czas na omówienie kolejnych sfer naszego życia w które ingerują globaliści. Czyli przestrzeni politycznej i ekonomicznej.

2). Sfera Polityczna i ekonomiczna:

Generalny plan dla tych dwóch gałęzi naszego życia koncentruje się głównie na 3 generalnych postulatach:

 • Ustanowienie społeczeństwa bezgotówkowego, dzięki czemu możliwe będzie śledzenie absolutnie każdej aktywności finansowej każdej jednostki funkcjonującej w systemie wraz z możliwością blokowania jej zdolności finansowych odgórnie. Nowa waluta ma stać się zarówno narzędziem zniewolenia finansowego ale również uniemożliwić bogacenie się po przez tendencje do radykalnej utraty wartości w czasie.

 • Sztucznie wywoływane kryzysy państw narodowych którego skutki nakłonią społeczeństwo do zaakceptowania globalistycznych jednostek nadzoru takich jak WHO czy też ONZ i przyśpieszy utworzenie światowego rządu i światowej armii, który to zupełnie już pozbawi samorządy lokalne decyzyjności transformując lokalną władzę w organy wykonawcze dyrektyw rządu światowego.

 • Marginalizacja klasy średniej. Podział świata ekonomi i gospodarki na sektor państwowy i korporacyjny.

Każdy z tych 3 postulatów jest wdrażany następującymi metodami:

 • likwidacja sektora prywatnego klasy średniej odbywa się po przez wprowadzanie regulacji coraz bardziej utrudniających jednostkom prowadzenie własnej działalności w sektorach niezależnych od innych gałęzi przemysłu przejętych już w dużej mierze przez wielkie korporacje. Czyli wszędzie tam gdzie niezależne kooperatywy czy też koalicje są w stanie uniezależnić się od manipulacji rynkiem oraz marż korporacyjnych. Wyróżnić tu można chociażby rolnictwo gdzie dominują już ścisłe regulacje odnoście obrotu i wysiewu nasion które zabraniają korzystania z własnych odmian roślin i wysiewu nasion z własnego spichlerza. Zmiany technologiczne oraz świadomościowe, ukierunkowane na potrzebę nadużywania nawozów i pestycydów oraz wiele innych. W sektorze wydobywczym prawa zabraniające eksploatacji zasobów znajdujących się w obrębie naszej działki bez odpowiednich drogich koncesji czy też zezwoleń. W sektorze medycznym, restrykcyjne prawo wykluczające stosowanie innowacyjnych oraz dawnych rozwiązań niezaakceptowanych przez organy kontrolne nad którymi pieczę sprawują jednostki korporacyjnego nadzoru. Tym samym obejmując trzy podstawowe dziedziny wolności gospodarczej którymi są Zdrowie, Pożywienie oraz możliwość do samostanowienia i pozyskiwania zasobów w celu wytwarzania dóbr.
 • Zniechęcanie społeczeństwa do używania gotówki fizycznej oraz metali szlachetnych po przez wprowadzanie regulacji utrudniających jej użytkowanie. Limity wypłat w bankomatach, Limity płatności gotówkowych dla przedsiębiorców i klientów, wycofywanie lub utrudnianie możliwości opłacania podstawowych wydatków drogą inną niż elektroniczna. Propaganda strachu szerząca poczucie fikcyjnego zagrożenia płynącego z płatności gotówkowych takiego jak rzekome rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych za pośrednictwem banknotów, czy też większe ryzyko kradzieży. Bezpodstawne obwinianie gotówki za powstawanie korupcji i czarnej strefy co nie jest zgodne z prawdą gdyż te wynikają nie z powodu samego faktu jej istnienia a z powodu zbyt wysokiego opodatkowania. Kreowanie wizerunku materialnej waluty jako przestarzałego reliktu przeszłości.
 • Marionetkowe rządy destabilizujące państwa narodowe prowadzące politykę sprzeczną ze zdrowym rozsądkiem i wolą obywateli nie w interesie państw narodowych a w interesie wielkich koncernów i globalistycznych rozwiązań. Powoduje to przeświadczenie obywateli że decyzyjność leży po za ich jurysdykcją oraz koncentruje ich uwagę na obwinianiu władz państwowych za kryzysy wywoływane w istocie przez siły spoza granic ich państwa. Zniechęca to obywateli do aktywności politycznej lub tez wikła ich w bezproduktywny aktywizm który nie uderza w istotę problemu i nie jest w stanie usunąć prawdziwych przyczyn destabilizacji kraju.
 • mieszanie się społeczeństw w wyniku politycznej kultury multikulturalizmu i źle pojmowanej tolerancji gdzie przez tolerancję rozumie się degradację tradycji i poczucia wspólnoty narodowej które w istocie prowadzi do wytworzenia nijakości i utylitarystycznej polityki poskramiającej patriotyzm i dbałość o dobro własnego narodu w wyniku czego wytwarza się akceptacja dla polityki rządów marionetkowych, która w oczach tak zmanipulowanego społeczeństwa wydaje się być racjonalna. Dobrym przykładem jest tu otwieranie granic dla każdego, wprowadzanie przyzwolenia oraz przywilejów dla propagowania skrajnie obcej kultury w granicach własnego terytorium (radykalny islam w krajach katolickich) czy też stawianie interesu innych narodów nad interes własny. Zmiany te z pozoru dobre prowadzą w istocie do zwiększenia się odsetka przemocy, przestępczości oraz destabilizacji społeczeństw a także utraty decyzyjności poszczególnych narodów nad własną jurysdykcją.
 • Wojna z terroryzmem będąca częścią medialnej propagandy w celu usankcjonowania aktów terroryzmu i agresji państw realizujących agendę wobec państw mogących zagrozić planom oligarchów światowych. Dobrym przykładem jest tu Syria( próbująca się oderwać od petrodolara) czy też irak(będący częścią sojuszu irańsko, irakijsko, syryjskiego, który by liczącą się siłą polityczną w rejonie złotego półksiężyca).
 • Sztuczne zagrożenia epidemiczne w rolnictwie mające sankcjonować wyniszczanie niezależnych hodowli zwierząt gospodarczych przez ubój całych stad pod pretekstem zagrożenia epidemicznego. Choroba wściekłych krów ( w rzeczywistości spowodowana skarmianiem zwierząt paszami GMO oraz złymi warunkami w jakich przetrzymywano zwierzęta), ptasia grypa, świńska grypa, czy też hodowle norek
  rzekomo zakażone koronaświrusem.
 • sztuczne zagrożenia epidemiczne mające sankcjonować wprowadzanie restrykcji w przemieszczaniu się oraz swobodnym prowadzeniu buisnesu. Prowadzenie do bankructwa małych i średnich przedsiębiorstw gastronomicznych, hotelarskich, transportowych oraz innych sektorów branży usługowej, która nadal znajduje się w rękach klasy średni po przez lockdowny.
 • Projektowanie sztucznych problemów społeczno-politycznych wywołujących w obywatelach skrajne emocje, mających na celu posłużyć dla odwracania uwagi obywateli od rzeczywistych zamierzeń rządu takich jak ustawy antyaborcyjne, walka lub też akceptacja homoseksualizmu czy też inne grające na niskich emocjach i godzące w kulturowe konwenanse działalności.
 • Globalna gospodarka polegająca na destabilizacji lokalnej gospodarki na rzecz globalnej gospodarki. Eksport lub import taniej siły roboczej z jednych państw na rzecz drugich. Uzależnienie gospodarek państw od innych państw dzięki czemu łatwiej jest nimi sterować i narzucać zewnętrzną globalistyczną politykę.

W kontekście powyższych podpunktów należy zdać sobie sprawę z tego że plan ten opiera się głównie na utworzeniu światowego forum ekonomicznego które obejmie kontrolę nad światową gospodarką
zarządzając zasobami ludzkimi, produkcyjnymi i złożami w scentralizowany sposób z pominięciem społeczności lokalnych a także wywłaszczenie jednostek z własności prywatnej i suwerenności na rzecz koncentracji kapitału w rękach oligarchicznego rządu światowego. Sprawowanie władzy ma się dobywać przez wytworzenie za pomocą metawersum świadomości roju i tłumienie rzeczywistego indywidualizmu. Potrzebę na stanowienie o sobie zaspokoić ma wirtualna rzeczywistość oraz wytworzona w niej fikcyjna decyzyjność. Wszelkie odstępstwa od normy i nie akceptacji narzucanych z góry rozwiązań miały by tu być traktowane jak przejawy terroryzmu i nieodpowiedzialności czego przedsmak widzieliśmy na przykładzie ostatnich dwóch lat fikcyjnej pandemii.

W tym kontekście wojna w Rosji jest doskonałym przykładem wywoływania skrajnych reakcji kolektywistycznych oraz testowania systemów globalnego nadzoru nad nieposłusznymi regionami. Jest ona kolejnym eregorem negatywnych emocji które maja odwracać uwagę od post pandemicznych katastrofalnych skutków gospodarczych lockdownów. Najprawdopodobniej stanowi przykrywkę dla przełączenia łańcuchów dostaw surowców strategicznych mających na celu wywołać sztuczne braki w dostawach a także usankcjonować zbliżającą się klęskę głodu która ma doprowadzić do większej akceptacji korporacyjnych produktów prowadząc do zapaści tradycyjnego rolnictwa, które uzależniono już od sztucznych nawozów i pestycydów. Konflikt będący w rzeczywistości fikcyjnym zmaganiem się dwóch jurysdykcji takich jak USA i Rosja najprawdopodobniej pogłębi jeszcze bardziej kryzys tych dwóch państw prowadząc do wysunięcia się jeszcze bardziej na przód Kolektywistycznych Chin będących w rzeczywistości uśpionym środkiem do ostatecznego wprowadzenia nowego światowego ładu, które z jeszcze większą łatwością zaczną propagować swoją kulturę i rozwiązania na zachód. Do kulminacji tej dominacji może dość najprawdopodobniej w momencie kontrolowanego starcia się USA z Chinami zaraz po destabilizacji Sytuacji w Rosji.

W następnej części omówię technologiczną oraz demograficzną Sferę Agendy.

Zachęcam do udostępniania oraz rozpowszechniania moich artykułów. Jeśli uważacie że są dobre to pomóżcie trafić z nimi do jak największej ilości osób również po za blockchainem.

Będę wdzięczny również za wsparcie nowego kanału na Twitterze gdzie je podlinkowuję dla zwiększenia popularności zarówno swojego kanału jak i naszej sieci blockchain:

https://twitter.com/KhrommmWidzisz jakieś downvoty pod tym artykułem?

To wynik hejtu jaki czeka cię na hiwe gdy powiesz coś komuś nie tak. Być może dałeś się zwieść hasłom że tu głosują pieniądze, być może wierzyłeś że w zamian za głosy czytelników dostajesz tu wynagrodzenie...

W rzeczywistości o wynagrodzeniu decydują tu NIE ci którzy cię lubią i czytaja twoje treści a Twoi wrogowie. To ONI posiadając wystarczająco dużo HP mogą odebrać nagrodę za każdy Twój post jeśli tylko tak zdecydują niezależnie od ilości ludzi która cię wspiera. Uważasz że to jest fair? Zignoruj tę wiadomość. Myślisz inaczej?

Chodź na blurt

Jedyny w swoim rodzaju społecznościowy blockchain wolny od finansowego hejterstwa jaki jest downvote!