Why Use the Blurt Network? (ENG/PL)

in #polish11 months ago (edited)

Blurt, unlike Hive and Steem, does not have a Downvote function. This controversial button, which for some is a sensible way to deal with spam and abuse, unfortunately did not work for Hive because it is constantly abused by people with high HP for their own purposes in order to jamming and demonetizing unwanted content and organizing skirmishes in which human wickedness and desire revenge finds an outlet, revealing the worst features of users.

Many users who ran their honest blogs, including myself, were discouraged by the wrong downvoting under the pretext of fabricated reasons, which were really caused by the desire to censor in some way uncomfortable views and unwanted opinions.

A blog built and linked for several years had to be abandoned due to the whim of a few people with high HP.

People invited here over the years by other users who also promoted the platform free of charge felt deceived and pulled to a place that was supposed to be something else than it really is.

There is no such problem on blurt and we solve the fight against spam in a more controlled way, allowing only people who have in mind the good of the project and not their private prejudices, whims or temporary passions.

The activity of spambots has been partially limited thanks to micro-payments and voting is done manually, thanks to which, despite the relatively smaller number of users, the number of interactions between users and reactions to posts is higher.

So if you want to protect yourself for the day when you too will be stigmatized because you said something wrong or you fell in with the wrong people. Make a backup and try the Blurt network.

I encourage you to set up accounts or recover those that were created before the Steem Fork.

Of course, I am not encouraging anyone to abandon Hive. Everyone should consciously decide what they want. Each author has certainly worked hard on his entries and they are his property, which he can distribute and publish for profit wherever he wants.
We don't see anything wrong with posts published here also being published Blurt.

There are those for whom the solutions that exist here fit perfectly and I wish them good luck because this is the beauty of decentralization and freedom of choice.

However, if you have been looking for alternatives and have not known them yet, I encourage you and invite you to visit us!

More information on how to set up an account for the Polish community can be found at:

https://blurt.pl
and https://blurt.blog
https://beblurt.com

However, if you are fed up with the atmosphere of control and the threat of a downvote and want to express yourself openly and without embarrassment? We invite you!

As this post will probably be downvoted, I encourage everyone to share and spread it.

Regards
Downvoted for being active, promoting Hive and being honest, Former user @khrom.

blurt.blog

---- PL ----

Dlaczego warto Korzystać z sieci Blurt?


Blurt w przeciwieństwie do Hive i Steem nie posiada funkcji Downvote. Ten kontrowersyjny przycisk dla niektórych będący sensownym sposobem na radzenie sobie ze spamem i nadużyciami, niestety nie sprawdził się Hive gdyż jest nieustannie nadużywany przez osoby dysponujące dużym HP do własnych celów w celu zagłuszania i demonetyzacji treści niechcianych oraz urządzania potyczek, w których ludzka niegodziwość i chęć zemsty znajdują ujście, wyłaniając najgorsze cechy użytkowników.

Wielu użytkowników, którzy prowadzili swoje uczciwe blogi w tym również ja zostało zniechęconych po przez niesłuszny downvoting pod pretekstem wyssanych z palca powodów, które tak naprawdę były spowodowane chęcią ocenzurowania w jakiś sposób niewygodnych poglądów i niechcianych opinii.

Blog budowany i linkowany przez kilka lat musiał zostać porzucony z powodu widzimisię kilku osób z dużym HP.

Osoby zapraszane tu przez lata przez innych użytkowników, którzy również nieodpłatnie promowali platformę poczuły się z kolei oszukane i ściągnięte do miejsca które miało być czym innym niż jest w istocie.

Na blurt nie ma tego problemu a walkę ze spamem rozwiązujemy w bardziej kontrolowany sposób dopuszczając do tego procesu jedynie osoby, które mają na uwadze dobro projektu a nie swoje prywatne uprzedzenia, widzimisię czy też chwilowe namiętności.

Aktywność spambotów została częściowo ograniczona dzięki mikro opłatom a głosowanie odbywa się głównie manulanie dzięki czemu mimo relatywnie mniejszej liczby użytkowników, Ilość interakcji między użytkownikami i reakcji na posty jest większa.

Jeśli więc chcesz zabezpieczyć się na dzień w którym i ciebie spotka napiętnowanie gdyż powiedziałeś coś nie tak lub podpadłeś niewłaściwym osobom. Zrób backup i wypróbuj sieć Blurt.

Zachęcam do założenia kont lub też odzyskania tych które zostały założone jeszcze przed Forkiem Steema.

Oczywiście nie zachęcam nikogo do porzucania Hive. Każdy powinien świadomie decydować o tym co mu Każdy autor z pewnością napracował się nad swoimi wpisami i są one jego własnością, która może rozpowszechniać i dla własnych korzyści publikować w celach zarobkowych gdzie chce.
Nie widzimy nic złego w tym aby posty publikowane tutaj były również publikowane u nas.

Są tacy którym właśnie takie rozwiązania jakie występują tutaj pasują idealnie i życzę im powodzenia gdyż właśnie na tym polega piękno decentralizacji i wolności wyboru.

Jeśli jednak szukałeś alternatyw i dotychczas ich nie znałeś, zachęcam i zapraszam do nas!

Więcej informacji jak założyć konto polska społeczność znajdzie na:

https://blurt.pl
oraz
https://blurt.blog
https://beblurt.com

Jako że ten wpis pewnie zostanie zdownvotowany, zachęcam wszystkich do udostępniania i rozpowszechniania go.

Pozdrawiam
Zdownvotowany za Aktywność promowanie platformy Hive i uczciwość, Były użytkownik @khrom.

Sort:  

Yeah I might start posting on Blurt again soon.

you are cordially invited :)

Interesting. I'll check it out. I would like to know who the dev team is and it's security measures? Did you just fork hive? More information would be great.

This is actually fork of Steem. it was relase after Justin Sun case but few months later than Hive.

About security mesuress it's fork of Steem so it's the same as steem and in some already cases improved. Unless you have something specific on mind?

Check out @khrom's account here on hive, it's the top witness on this network. This is no joke.

Later you will check the cryptocurrency on https://www.coingecko.com/en/coins/blurt , this is not a new network there is almost as much as hive.

If anyone wants to waste their time I recommend it, lol

Yes i "lost" a lot of this time but here on Hive :P

Of course it's not new so what? This only means that network survived Bear market. Price is actually coorelated with BTC market and oscitaling with his drops and Ups. The same as HIVE do, so whats the problem?

Size is mesurement of investors. Every project is small on the begining.

Steem after 3 years when i join was the similar size, and he has no competitors then. Blurt has.

What competence do you have to be No. 1.

image.png

Is it true that you only need to be in the system and be in the top 20 witnesses? What does @mathew1 do for the network?

image.png

I'm not up to date but a year ago the foundation was supposed to burn some tokens but didn't?

It's true that Hivers afraid so much about their broken dovnwoters blockchain, that they trying to smash every other project based on steem on the begining. They spread FUD about them on twitter and other places and forbidding users from Hive to publish posts on them? Everything rather than cooperate and make bridge to mutual development?

curacion.png

And you didn't answer any questions? Let me repeat.

1)What competence do you have to be No. 1.

image.png

2)Is it true that you only need to be in the system and be in the top 20 witnesses? What does @matthew1 do for the network?

image.png

3)I'm not up to date but a year ago the foundation was supposed to burn some tokens but didn't?

Well maybe mutual pointless attacks are normal on hive but not on Blurt. So if you want to know answer i invite to blurt.

It's enough wars on the world actually.

Writing for blurt is not free. Not everyone is a witness on blurt because they know someone. I don't buy shitcoins. Well nothing keep playing on this ponzi scheme. If anyone has the same keys, my advice is to change before logging on to blurt. I know another top witness on blurt, who illegally used someone else's keys

I still believe the downvoting is essential when it comes to fighting the unlawful content, spam.
If blurt is free from said issues it just means it's not popular.
How many comments do you have on your blurt post?

Still, the rules are simple and you can grow bigger to make your opponents less harmful.

If blurt is free from said issues it just means it's not popular.

Course it's why we promoting it.

Maybe you still live in times when good product was just bought and no promotion is needed but today even the best products need to be highly promoted before they are become popular.

If you see a weakness in this what can i say?

How many comments do you have on your blurt post?

that's a really pointless question because I know you're making comparisons that don't make sense.

Still, the rules are simple and you can grow bigger to make your opponents less harmful.

Yes just grow bigger invest more to make bigger and more pointless Downvote wars with other whales.
This is actually the case. It's pointless. I want to calmly and honestly publishing not making wars or competitions with others.

if someone like it he has free choice.