Przygody hodowcy / Breeder adventure #0?

in #polish3 years ago
PLENG
Cześć, zastanawiam się nad rozpoczęciem małej serii tematycznej wpisów o mojej hodowli, którą rozpocząłem już jakiś czas temu
Hi, I'm considering start new thematic series about my breeding farm, which I've started some time ago

image.png

Wrzucam parę zdjęć zrobionych podczas karmienia, o dziwo okazało się, że zrobienie dobrego zdjęcia jest cięższe niż się spodziewałem
I put a few photos taken during feeding, it turns out that taken a good photo is a bit harder than I expected

image.png

Ten gość poniżej całkiem nieźle pozuje i w sumie to całkiem spokojna bestia, ale jednak jest strach się mocniej zbliżyć z aparatem, bo to jednak trochę wyższa liga jadowa
This guy below nice posing and in fact this is very calm beast, but I still a little affraid to come closer with camera, because it's more venomous, than most tarantulas

image.png

image.png

image.png

image.png

Sort:  

Congratulations @kraken14! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 1 year!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the February 1st Hive Power Up Day