Wróciłem po dłuższej przerwie

in #polish2 years ago

Dawno nic tutaj nie pisałem. Postanowiłem kontynuować moją serię wpisów z hodowli, ponieważ ostatnio wziąłem się za nią bardziej na poważnie, a pamiętam, że fajnie się to pisało. Jednocześnie temat jest na tyle niecodzienny, że może faktycznie kogoś ciekawić. Dzisiaj było karmienie.

IMG_20220330_125909.jpg

IMG_20220330_133127.jpg

IMG_20220330_130028.jpg
Zdjęcia robione są trochę ukradkiem, tak żeby pająka nie sprowokować. Zazwyczaj pająk jest trochę mniej obliczalny w momencie, w którym poluje, ale jak już złapie ofiarę staje się oazą spokoju i można go pstrykać.

Sort:  

Congratulations @kraken14! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 50 comments.
Your next target is to reach 100 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from February day 25
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!