Zarządzanie Lean w IT

in #polish5 years ago

laptop.jpg

Powszechnie wiadomo, iż środowiskiem powstania lean była produkcja. Do dziś jest to główny obszar, w którym ten sposób zarządzania określa się jako lean production, lub szerzej, jako lean management.

Lean IT

Interesujące jest przenoszenie się podejścia lean na zupełnie inne obszary, często odległe od procesów produkcyjnych.
Przykładem takiego rozpowszechnienia się jest lean IT. Chcemy w tym wpisie opisać zagadnienia, które powiązane są z podejściem lean oraz cieszą się popularnością w obszarach IT. Do tych pojęć możemy zaliczyć Agile oraz Scrum.

Agile

Pojęcie Agile zostało zaproponowane w 2001. Jest to metodyka projektowa skupiająca się na poświęcaniu większej uwagi na czas liczony od momentu stworzenia pomysłu do jego wejścia na rynek (time to market). Do najważniejszych założeń zalicza się ciągłą obserwację wymagań odbiorcy (klienta), które często ewoluują podczas trwania projektu.
Na rynku obserwujemy nieustanne przyśpieszenie i skracanie czasu projektów związanych z powstawaniem oprogramowania, zwinna metodyka projektowa (agile) ma pomagać „dowieźć” sukces w odpowiednim budżecie i czasie. Warto jeszcze dodać, że w Agile oprogramowanie wytwarzane jest przy współpracy samozarządzających się zespołów.

Scrum

Scrum jako pojęcie jest często używany zamiennie ze słowem Agile. Istnieją bowiem obszary, w których te dwa pojęcia są mocno powiązane. Scrum powstał wcześniej niż Agile, we wczesnych latach dziewięćdziesiątych Jeff Sutherland szukał sposobu na lepsze zarządzanie wytwarzaniem innowacyjnych produktów.

Celem Scrum jest osiągnąć “efekt Toyoty”, dostarczając czterokrotnie więcej oprogramowania, dwunastokrotnie lepszej jakości, w szeregu krótkich ram czasowych nazwanych “Sprintami”, które trwają 30 dni lub krócej.

Zdaniem twórców określanie Scrum jako metody, nie do końca jest poprawne. Lepszym określeniem jest struktura lub szkielet (ang. framework). Do podstawowych pojęć obecnych w Scrum należą zestawy ról i wydarzenia. Zależności między tymi elementami określane są przez proste zasady. Osoby pracujące w takiej strukturze przyjmują następujące role:

  • Product Owner - odpowiada za podejmowanie decyzji co do rozwoju produktu i wykorzystaniu czasu,
  • Scrum Master - wspiera zespół poprzez facylitację i usuwanie przeszkód,
  • Development Team - odpowiada za zaplanowanie, organizację i wykonanie pracy.

Wydarzenia występujące w Scrum:

  • Sprint — iteracja nie dłuższa niż jeden miesiąc, w ramach której zwarte są pozostałe wydarzenia,
  • Sprint Planning — na początku każdego Sprintu patrzymy co jest najbardziej wartościową rzeczą do zrobienia,
  • Daily Scrum — codziennie spotkania sprawdzające stan pracy i decydujące o tym, co należy dalej zrobić,
  • Sprint Retrospective — na koniec Sprintu zatrzymujemy się na chwilę, przyglądamy się procesowi oraz interakcjom, decydujemy czy i jak usprawnić proces.

W kolejnym wpisie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy w IT występuje 7 marnotrawstw.

Sort:  

czuję się jak na powtórce ze studiów ;)