[EN] Wroclaw by drone - part 1 / [PL] Wrocław z drona - część 1

in #polish2 months ago

[EN] 🇬🇧
During summer of 2022 I used my DJI drone to capture some popular places of the city of Wroclaw (Poland). Most of the pictures were taken relatively close to the city centre. I will present them here with names of each place in few articles. This is the first of them. Observe my profile to not miss the rest. Click a picture if you want to enlarge it.

[PL] 🇵🇱
Latem 2022 roku użyłem swojego drona aby sfotografować kilka popularnych miejsc we Wrocławiu. Większość zdjęć skupia się stosunkowo blisko centrum. Zaprezentuję je tutaj z nazwami poszczególnych miejsc w kilku artykułach. To jest pierwszy z nich. Obserwuj mój profil aby nie przegapić reszty. Jeśli chcesz powiększyć jakieś zdjęcie - kliknij na nie.

🇬🇧 Central station: 🇵🇱 Dworzec główny:

2.jpg

3.jpg

4.jpg

🇬🇧 Market: 🇵🇱 Rynek:

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.JPG

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

Plac Solny:

Plac Solny.jpg

🇬🇧 Bridge of Penitents: 🇵🇱 Most pokutnic:

15.jpg

🇬🇧 Now much higher, looking south: 🇵🇱 Teraz znacznie wyżej, patrząc na południe:

16.jpg

🇬🇧 Road leading to the market: 🇵🇱 Droga prowadząca na rynek:

1.jpg


!steemitworldmap 51.109658 lat 17.034434 long Wroclaw from drone - part 1 D3SCR

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @polish.hive ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.