Errata

in #polish6 years ago (edited)

Dobry tekst powinien nieść sobą pewien przekaz. A im bardziej ów przekaz jest pouczający, tym tekst jest doskonalszy.

Stąd uważam, że skrzętnie w tym momencie nadpisywana treść poprzedniej wersji tego posta, niemal otarła się o doskonałość, gdyż bardzo wiele mnie nauczyła.

Otóż po jego przeczytaniu, aż zaniemówiłem i w pierwszej chwili nie mogłem uwierzyć w to, jakim talentem obłaskawił mnie los.

Tekst bowiem wyraźnie przemówił, ba(!) - wykrzyczał do mnie…

stupido.jpg

Teraz, gdy już pogodziłem się z tym „What have I done?”, a purpura rumieńca zbryliła się w owoce – mogę spokojnie powiedzieć:

Pierwsze śliwki – robaczywki.

I chyba po raz pierwszy ucieszyłem się tym, że mam tylko 29 obserwujących.

Natomiast każda pokuta wymaga silnych postanowień!

Po pierwsze: Nie będę pisał i publikował po pijaku!
Po drugie: Nie będę zaśmiecał Steemit’a spamem!
Po trzecie: Nic na siłę – jeszcze przyjdzie czas!

Pełne pokory ukłony
@msmp


Z pozdrowieniami i podziękowaniami dla: @bowess + @fervi + @herbacianymag + @wolontariusz = LOVE

Sort:  

Cieszę się, że mogłem jakoś pomóc.
Człowiek niepozbawiony samokrytyki dobrze rokuje na przyszłość ;)

O tak, bardzo dziękuję za cenne wskazówki.
Naprawdę doceniam ten gest.
Pozdrawiam @herbacianymag :)

Killer. So appealing.

Dzięki :)

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 comments. Your next target is to reach 200 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 100 replies. Your next target is to reach 200 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 400 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!


Congratulations @msmp!
You raised your level and are now a Minnow!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @msmp! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @msmp! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 10000 upvotes. Your next target is to reach 11000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for us as a witness to get one more badge and upvotes from us with more power!