Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej w sprawie zaproponowanych zmian w systemie oświaty

in #polish2 months ago


Młodzież Wszechpolska wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian w edukacji, które w sposób rażący zagrażają budowie polskiej tożsamości narodowej wśród najmłodszych pokoleń, a także wypaczają wiedzę dzieci i młodzieży o Polsce, naszej kulturze i historii.

Projekt zmian zdaje się przygotowany bez głębszego zrozumienia celów edukacji, ukierunkowany na promowanie ideologicznych tendencji. Proponowana reforma pod płaszczykiem słusznego postulatu „odchudzenia podstawy programowej” ma tak naprawdę na celu dążenie do rozmywania tożsamości narodowej oraz odcięcie współczesnego człowieka od filarów cywilizacji łacińskiej. Alarmujące jest tu szczególnie brzmienie wstępu do podstawy programowej z historii w szkole podstawowej, które całkowicie rezygnuje z wyrażeń o tożsamości narodowej na rzecz hasła o postawie obywatelskiej i szacunku dla państwa bez precyzyjnego określenia o jakie państwo chodzi.
Efekt tych działań widzimy w konkretnie zaproponowanych zmianach, z których można wymienić, chociażby najbardziej bulwersujące przykłady: rugowanie przykładów bohaterstwa narodu polskiego w okresie II Wojny Światowej, w tym także historii pomocy Żydom. Do tego usuwanie wybitnych postaci takich jak Rotmistrz Pilecki oraz O. Kolbe, dalej wykreślanie oporu Żołnierzy Wyklętych, negowanie wpływu Jana Pawła II na współczesną historię, czy sprowadzanie odzyskania niepodległości do samej tylko postaci Józefa Piłsudskiego.
Za wyjątkowo skandaliczne, idące z duchem poprawności politycznej uważamy zmiany dotyczące hekatomby ludności polskiej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Sprowadzenie tych wydarzeń do „lokalnego konfliktu”, rezygnacja z mówienia wprost o ludobójstwie, jest wręcz pluciem w twarz ofiarom ukraińskiego bestialstwa, które mimo przeszło już 80. lat, nadal czekają na godny pochówek i odpowiednie upamiętnienie.
Za równie niedopuszczalne uważamy zmiany w podstawie programowej dotyczącej nauki języka polskiego. Podstawową funkcję tego przedmiotu MUSI być kształcenie młodych pokoleń w duchu polskiej kultury. Bo to właśnie, kultura jest treścią, która wypełnia życie każdego narodu. Tymczasem z podstawy programowej mają zostać usunięte lub w najlepszym wypadku ograniczone jedynie do fragmentów takie dzieła jak „Pan Tadeusz”, „Reduta Ordona”, „Konrad Wallenrod”, „Z pamiętnika Zofii Bobrówny”, „Chłopi” czy „Quo Vadis”, do tego dochodzi wykreślanie wybranych utworów Norwida, Herberta czy Tadeusza Gajcego. Wielu z tych dzieł i autorów wydatnie przyczyniło się czy do kształtowania obecnej, nowoczesnej formy narodu polskiego, czy to do jego trwania w trudnych chwilach. Pełnią one fundamentalną funkcję dla polskiej tożsamości narodowej i nie może być zgody na ich rugowanie, które na celu ma wychowywanie młodych Polaków w jak największym oderwaniu od tożsamości narodowej.
Młodzież Wszechpolska apeluje do Pani Minister Barbary Nowackiej o głębokie przemyślenie i wycofanie się z większości proponowanych zmian. Apelujemy o wspieranie prawdziwej edukacji, opartej na mądrości, kulturze polskiej i wiedzy historycznej, tak aby wykształcić wśród najmłodszych prawdziwie polskiego patriotycznego ducha. Apelujemy w końcu o przeprowadzenie realnych, rozsądnych konsultacji społecznych, a nie robienie ich „na ostatnią chwilę”. Dzieci to przyszłość naszego narodu, zasługują na poważnie przemyślane reformy, a nie robione na poczekaniu wrzutki ideologiczne!
Na koniec, dla Pani Minister zostawiamy przesłanie z wykreślanego właśnie wiersza Zbigniewa Herberta: „(…) oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz, powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych”.
Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej
 

narodowcy.net
Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Sort:  

No i pięknie! Dobrze wiedzieć, że chociaż część młodzieży w tym kraju mamy normalną.