You are viewing a single comment's thread from:

RE: #JACKOWSKI-CHALLENGE

in #polishlast year

Ciekawy pomysł. Kiedyś była gra przeglądarkowa "trendio" gdzie kupowało się słówka, które potem nabierały lub traciły wartość ze względu na realne wydarzenia w świecie. Dlatego się przyłączam.

  1. Królowa ważnego imperium w szpitalu,
  2. Wielkie turbulencje w krajowej polityce,
  3. Nowa pandemia zagrozi trzeciemu światu,
  4. Tajemnicza śmierć wielkiej gwiazdy uwielbianej przez tłumy,
  5. Bankructwo olimpiad sportowych.
Sort:  

Brzmi jak od profesjonalnego jasnowidza. 🙂