You are viewing a single comment's thread from:

RE: KTO KOCHA KOTY #4

in #polish2 years ago

Ja tu jestem tylko dla kotów :D

hahahh 😅😛

zgaduj @ewkaw, zgaduj.
oczywiście jak już ochłoniesz po podziwianiu kociej urody
(Twój dzisiejszy faworyt, to?
bo mój to ten ostatni na samym dole, na rysunku Pablo pt: "Kobieta z Kotkiem" 😛)

Sort:  

Jak ja mam jednego wybrać, no jak...
hmm... Chyba ten burek ze skarpetkami z Jamesem Bondem przy boku :)