You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czy na innych interfejsach też macie problemy z przeglądaniem Hive?

in #polish2 months ago

Na peakd śmiga dobrze.
Co do nowych kont to najświeższe statystyki: https://peakd.com/hive-133987/@penguinpablo/daily-hive-stats-report-wednesday-october-6-2021

Polecam w ogóle to konto, bo publikuje na bieżąco ciekawe staty :>