Miễn Phí Postoken token: Đợt phát miễn phí lần thứ 3

in #pos4 years ago

chào mọi người, hôm nat tôi sẽ nói về cách nhận POS token miễn phí. hướng dẫn các bạn cách để nhận được nhiều POS token nhất có thể. :D 

trước tiên hãy tìm hiểu xem POS token là gì? 

PoSToken là mã thông báo hợp đồng Proof-of-Stake đầu tiên trên thế giới trên nền tảng Ethereum. Nó dựa trên Tiêu chuẩn Token của ERC20 và thực hiện tất cả các phương pháp chuẩn. Là một mã thông báo Ethereum, PoSToken thực hiện cơ chế Proof-of-Stake đầu tiên, có nghĩa là những người nắm giữ PoSToken có thể kiếm được một số tiền cực đại chỉ bằng cách giữ PosToken trong một khoảng thời gian, lớn hơn hoặc bằng Tuổi Tối Thiểu Tối Thiểu.

 
Vậy làm thế nào để nhận được  PoSToken miễn phí ?

hiện tại POS đang được phát miễn phí lần thứ 3 .

yêu cầu đầu tiên là bạn phải có tài khoản Bitcoin talk đang hoạt động và đăng ký trước ngày 22/08/2017.

tiếp theo bạn cần có 1 tài khoản ví ETH để nhận token. 

sau đó bạn cần  làm theo các bước sau: 

1. Đặt địa chỉ ETH của bạn vào hồ sơ bitcointalk của bạn trong trường "Bitcoin address" và "location".

2. Đăng ký tài khoản tại 3dr round PoSToken Airdrop 

bạn cần điền Bitcointalk user ID , email và mật khẩu để tạo tài khoản .

Xong. bây giờ bạn đã kiếm được POS token miễn phí bằng chương trình " Signature Bounty  " . tùy thuộc vào level của tài khoản bitcoin talk. bạn sẽ nhận được số POS token tương ứng.

Bại cũng có thể kiếm thêm POS token bởi chương trình  Bounty program . Hiện tại có 5 chương trình  Bounty program  là: 

 - Signature Bounty  

 - Telegram Bounty  

 - Youtube Bounty  

-  Airticle Bounty  

  - Referral Bounty  

Chúc các bạn kiếm được thật nhiều POS token.. 

Thank You !

Để xem thêm thông tin chi tiết  vui lòng đi tới : https://postoken.org hoặc  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2110712.0 

 Và đừng quên đăng ký ref ủng hộ mình nhé:  https://airdrop.postoken.org/?r=59cc5cf178 


Sort:  

While it may not be a scam in your opinion, it could be considered spam. Spam is not appreciated by the community and could be flagged or may result in action from the cheetah bot..

Some things that can be considered spam:

  • Banner ads of any kind
  • Referral links/codes
  • Repeating the same post
  • Links to known scams, phishing sites, and other dangerous links

stupid. this is scam =)) . fuck you . go away . cút con mẹ mày đi . địit mẹ lũ chó cắn người. cho chúng mày đấy

fuck you bitch . go far away my post. cútttttttttttttttttttttttttttt

Congratulations @bitsdubai! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bitsdubai! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @bitsdubai! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!