Chrzan [#32M]

in #privacylast year

Dumbphone [ENG/PL]

🕵 📶 📱 💻 🗃 💵 🕛 🔋 💔 📉

In light of the recently trending Pegasus topic, I want to explain why I don't have a smartphone, as I met with ridiculing this decision. The reason is not at all a delusion of being impenetrable. For someone under surveillance, getting rid of a modern toy isn't a solution because older doesn't necessarily mean safer. If the battery isn't pulled out, my Nokia can be hacked, tracked, and the communications intercepted, but I don't try to cut off from the world entirely. I need it mainly for my job, to receive SMSes, and sometimes I play Snake: it's most of the options. There's more information to collect along with exploits and functions to use in advanced equipment, even if it serves only to call. Among the potential loot are: 1) usernames, passwords, and codes to websites, especially to bank accounts, messaging apps, and social media; 2) the owner's profile that can include: ·accurate location, ·identification numbers, ·physical and psychological characteristics, ·criminal, education, employment, health, and financial history, ·contacts, conversations, and status of relationships, ·views, ·habits, ·online activity; 3) cameras and microphone access, recordings, photos, notes, important documents, and other files; 4) computing performance for numerous illegal actions. Smartphones are connected to devices and networks more often than PCs or even laptops, which increases the chance of further infection. They're also used all the time and everywhere, and hence there's a higher probability something unpleasant will happen. After loss or theft, private data would be in danger, and I'd lose plenty of valuable drafts and have to spend some money for a new phone. With the simplest, I'd effortlessly buy another one and just ask the provider to block the previous SIM card. An advantage worth mentioning is also longer battery uptime since it's too easy to discharge it by browsing multimedia, which may prevent from getting help. So this is not a path for everyone, but certainly not so ill‑considered as it seems. Treating various aspects of the digital and material world in that way, I don't have to handle too many threats at once, which may be a piece of cake for a specialist, but not for Mrs. Average. In theory, following rules is the best defense, but human nature is fallible. I like to picture that approach using the example of Chernobyl or a fire: if I had to quit the apartment in no time, with my tidiness, I would take all the meaningful stuff. I rely on what I described here, and I still try to improve it.

1.png

W świetle głośnego niedawno tematu Pegasusa chcę wyjaśnić, dlaczego nie posiadam smartfona, ponieważ spotkałam się z wyśmiewaniem tej decyzji. Powodem nie jest bynajmniej ułuda bycia nie do złamania. Dla kogoś na celowniku samo pozbycie się nowoczesnej zabawki nie jest rozwiązaniem, bo stare niekoniecznie oznacza bezpieczniejsze. Moją Nokię da się namierzyć, podsłuchać czy zhakować, jeżeli nie ma wyciągniętej baterii, ale nie próbuję całkowicie odciąć się od świata. Potrzebuję jej głównie do pracy, żeby odbierać SMS‑y, a czasami gram w Snake'a: to większość możliwości. Jest więcej informacji do gromadzenia oraz exploitów i funkcji do wykorzystania przy zaawansowanym sprzęcie, nawet jeśli służy tylko do dzwonienia. Wśród potencjalnych zdobyczy są: 1) loginy, kody i hasła do serwisów, w szczególności do komunikatorów, kont bankowych i mediów społecznościowych; 2) profil właściciela, który może zawierać: ·dokładną lokalizację, ·numery identyfikacyjne, ·cechy fizyczne i psychologiczne, ·historię edukacji, finansową, karną, medyczną i zatrudnienia, ·kontakty, konwersacje i status relacji, ·poglądy, ·nawyki, ·aktywność online; 3) dostęp do kamerek i mikrofonu, nagrania, zdjęcia, notatki, ważne dokumenty i inne pliki; 4) moc obliczeniowa do rozmaitych nielegalnych akcji. Smartfony podłącza się do sieci i urządzeń częściej niż PC-ty czy nawet laptopy, co zwiększa szansę na dalsze zainfekowanie. Używa się ich też wszędzie i na okrągło, stąd większe prawdopodobieństwo, że stanie się coś nieprzyjemnego. Po kradzieży lub zgubieniu prywatne dane byłyby zagrożone, straciłabym sporo cennych zapisków i musiała wydać trochę pieniędzy na drugi. W przypadku prostej komórki bezproblemowo kupiłabym następną i jedynie poprosiła operatora o zablokowanie poprzedniej karty SIM. Wartą uwagi zaletą jest także dłuższy czas działania akumulatora, bo zbyt łatwo go rozładować przeglądając multimedia, co może uniemożliwić ściągnięcie pomocy. Nie jest to więc droga dla każdego, ale na pewno nie tak nieprzemyślana, jak się wydaje. Traktując w ten sposób różne aspekty świata cyfrowego i materialnego, nie muszę ogarniać zbyt wielu niebezpieczeństw naraz, co może jest bułką z masłem dla specjalisty, ale nie dla zwykłego zjadacza chleba. W teorii przestrzeganie zasad jest najlepszą ochroną, ale ludzka natura jest zawodna. Lubię obrazować to podejście na przykładzie Czarnobyla lub pożaru: będąc zmuszona błyskawicznie opuścić mieszkanie, przy moim uporządkowaniu mogłabym wziąć wszystkie istotne rzeczy. Opieram się na tym, co opisałam tutaj i ciągle staram się to dopracowywać.


🖼 & 📃 © janinachrzan


Originally posted on Janina Chrzan. Hive blog powered by ENGRAVE.

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @rozku.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Dziękówa. 😊 🌹