Hive Rocks a way to promote Hive in public spaces [EN/PL]

in #proofofbrain5 months ago (edited)

e0e0a9e1-8750-4164-a9ff-8e1d5c038cf6.jpg

A few days ago I published a post about a field game involving painting rocks, hiding them and finding them. While playing this game, I found that stones are a very good carrier of information. Such a left stone can be more conspicuous than a sticker, with which public spaces are polluted. I made test stones today, the aim of which is to promote Hive in public spaces. I want to convince you of this idea. Making a similar rock is trivially easy. I invite you to a short tutorial.

You need

 • printer paper (the thinner the better. I used 30gsm, it is almost transparent and its thickness does not show on the rock)
 • glue stick (optional)
 • brush
 • scissors
 • matt clear acrylic lacquer
 • rock

If you have very thin paper, you can glue it to a standard A4 sheet of paper so that the printer has no problem pulling it in.
Apply a thin strip of glue to the top and glue the two sheets together.

1.jpg

20230908_144828.jpg

If you have plain paper this step can be skipped.

Print the pattern you want to transfer onto the stone on the paper prepared in this way.

3.jpg

Cut out the elements.

20230908_145435.jpg

We apply one side with clear acrylic varnish. We press the cut out elements into the varnish. We try to make sure that they adhere exactly to the varnish and the rock.

20230908_145528.jpg

We apply another coat of acrylic clear varnish to the entire surface. Smooth the varnish over the pasted element with a brush. Leave to dry. Let's remember that there are two sides to a stone and both can be used!

Final result.

20230908_171139.jpg

Rocks prepared in this way will survive safely outdoors.

The QR-code leads to https://peakd.com/@o-hive/info. There is no article under it yet, but it will be up in some time. For now this is a trial, the target stones will hopefully be more interesting.

o-hive (polish) = about-hive (English translation)

Good luck in creating your own stones!

PL

Kilka dni temu publikowałem post na temat gry terenowej polegającej na malowaniu kamieni, ich ukrywaniu i odnajdowaniu. Bawiąc się w tą grę stwierdziłem, że kamienie są bardzo dobrym nośnikiem informacji. Taki zostawiony kamień potrafi się lepiej rzucać w oczy niż naklejka, którymi przestrzeń publiczna jest zaśmiecona. Wykonałem dziś testowe kamienie, których celem ma być promowanie Hive w przestrzeni publicznej. Chcę przekonać was do tej idei. Wykonanie podobnego kamyka jest banalnie proste. Zapraszam do krótkiego poradnika.

Potrzebujemy

 • papier do drukarki (im cieńszy tym lepszy. Ja użyłem 30 g/m² - tzw papier przebitkowy, jest on prawie przezroczysty i jego grubość nie odznacza się na kamieniu)
 • klej w sztyfcie (opcjonalnie)
 • pędzel
 • nożyczki
 • lakier akrylowy bezbarwny matowy
 • kamień

Jeśli mamy bardzo cienki papier, to można go podkleić do standardowej kartki A4, żeby drukarka nie miała problemu z wciągnięciem go.
Nanosimy cienki pasek kleju na górze i sklejamy obie kartki.

1.jpg

20230908_144828.jpg

Jeśli mamy zwykły papier ten krok możemy pominąć.

Drukujemy na tak przygotowanej kartce motyw jaki chcemy przenieść na kamień.

3.jpg

Wycinamy elementy.

20230908_145435.jpg

Smarujemy jedną stronę lakierem akrylowym bezbarwnym. Do lakieru przyciskamy wycięte elementy. Staramy się, żeby dokładnie przylegały do lakieru i kamienia.

20230908_145528.jpg

Smarujemy kolejną warstwę lakieru akrylowego bezbarwnego na całą powierzchnie. Wygładzamy pędzlem lakier na wklejonym elemencie. Zostawiamy do wysuszenia. Pamiętajmy, że kamień ma dwie strony i obie można wykorzystać!

Efekt końcowy.

20230908_171139.jpg

Tak przygotowane kamienie spokojnie przetrwają na zewnątrz.

QR-code prowadzi do adresu https://peakd.com/@o-hive/info. Jeszcze nie ma pod nim artykułu, ale za jakiś czas powstanie. Na razie to jest próba, docelowe kamienie mam nadzieję będą ciekawsze.

Powodzenia w tworzeniu własnych kamieni!

Sort:  

You rock!

https://leofinance.io/threads/polish.hive/re-polish-hive-28qovuzhk
The rewards earned on this comment will go directly to the people ( polish.hive ) sharing the post on LeoThreads,LikeTu,dBuzz.

I paint rocks. This is a great idea!

Manually curated by ewkaw from the @qurator Team. Keep up the good work!

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @jocieprosza.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

This is a really cool way of trying to onboard people. Have you scanned the rock in your image though? It goes to a 404 page not found 😕

The QR-code leads to https://peakd.com/@o-hive/info. There is no article under it yet, but it will be up in some time. For now this is a trial, the target stones will hopefully be more interesting.

o-hive (polish) = about-hive (English translation)

Cool, well it will work well once the article is up. Great idea for spreading the word and also could promote your own posts like that (like ones about rock painting, could get other rock painters to also post once they've onboarded). An exciting way to get some interest going 😊

Waooo! Esto quedó hermoso. Buena técnica 😊👍🏼

!VSC

@chacald.dcymt has sent VSC to @herbacianymag

This post was rewarded with 0.1 VSC to support your work.
Join our photography communityVisual Shots
Check here to view or trade VSC Tokens
Be part of our Curation Trail


@chacald.dcymt ha enviado VSC a @herbacianymag

Éste post fue recompensado con 0.1 VSC para apoyar tu trabajo.
Únete a nuestra comunidad de fotografía Visual Shots
Consulte aquí para ver o intercambiar VSC Tokens
Se parte de nuestro Trail de Curación


Uses: 1/5