Spóźnione mikołajki w Splinterlands

in #splinterlandslast year

Jak wszyscy wiemy, od dzisiaj można otwierać paczki CL w Splinterlands. Kupiłem 50 szt., aby mieć gwarantowaną legendę z pierwszego dropa. Patrząc po statystykach nowych kart gra wywróci się do góry nogami i najbliższe tygodnie to będzie szukanie nowych taktyk.

Drop przedstawiał się następująco:
2021-12-08.png

2021-12-08 (1).png

2021-12-08 (2).png

2021-12-08 (3).png

2021-12-08 (4).png

2021-12-08 (5).png

2021-12-08 (6).png

2021-12-08 (7).png

No i oczywiście pierwszy claim dropa:

2021-12-08 (9).png

Start CL to okazja dla nowych graczy, bo ostatnimi czasy ceny kart poszybowały w górę. Sprzedaż bez voucherów zacznie się za ok miesiąc. Do tej pory bardziej uprzywilejowani są jeszcze starzy wyjadacze, którzy byli early adopters.

Jak wasze losowania? Pochwalcie się :P

Sort:  

Congratulations @kargul09! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 10000 upvotes.
Your next target is to reach 11000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal for 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!