भोगाइ

in #steem4 years ago

थकाइ के हो भारी बोक्ने भरियालाई सोध घुम्न गएका पर्यटकलाई होईन!
जाडो के हो बाटोको चिसो जमीनमा सुत्ने बाबुलाई सोध घर भित्र सुत्ने घरबेटी बाबुलाई होईन!
बिछोड के हो छोरा गुमाएकी आमालाई सोध बोइ-फ्रेन्ड गुमाएकी गर्ल-फ्रेन्डलाई होईन!
प्यास के हो कयौं दिन देखि पानी पिउन नपाएको लाई सोध वाइन् र व्हिस्की पिउनेलाई होईन!
देश के हो चिया पसलमा देशको जटिलता बुझ्नेलाई सोध पाँच तारे होटलमा पैसा खनाउनेलाई होईन!