Jag satt igång en trading bot på Bitshares DEX under 5 dagar med +54% vinst

in #sweden5 years ago

Ja, jag vet .... Många variabler spelar in när man håller på med en DEX-bot men det här är i alla fall värt att notera hittils.


Så, som du kanske har läst när jag har nämnt det tidigare, är BitShares fantastiskt och så långt före många andra projekt och har varit så i åratal. För en tid sedan godkändes ett arbetstagarförslag (arbetstagarförslag är där människor får betalt av blockchain för att göra något och man blir inröstad) för att skapa market making för Bitshares Decentralized Exchange, en DEXbot. Jag tyckte att det skulle vara roligt att personligen prova boten på en extra dator som jag hade hemma.

DEXbot är en alfa-version av en kommando rad och GUI-handelsbot som kan köras på bithares DEX när den är ansluten till ditt Bitshares-konto och din plånbok. Det är inte på något sätt en färdig produkt än så lägg bara pengar i boten som du är villig att förlora.
Mer information har du i Telegram gruppen och på Github.
Tänk på att min strategi var "relativa orders" -strategin som normalt fungerar bra på volatila marknader. Du lägger en order på köp och en på sälj med viss spridning, när en order gått in lägger du dig på andra sidan och gör vinsten där i mellan. Mer information finns på Dexbots hemsida eller på Steemit. Tänk på det ungefär som att jag vill köpa ett äpple för 9 kr och sedan sälja ett äpple för 11 kr.


Så det är det jag ville pröva här. Resultatet från start och under hela veckan kommer här.
Open-Asset-Bitshares-dexbot-1.jpeg

Men först några inställningar:

Marknad: BTS / ZEPH

Spridning: 10%

Strategi: Relativa order

Belopp: 30% av saldot.

Plattform: Ubuntu 16.04 och Win 10.


Ok,redo? Låt oss se lite på resultaten...

Dag 1 Total saldo:

BTS-saldo: 71,08

ZEPH-balans: 136,66


Open-Asset-Bitshares-dexbot-1.jpeg

Dag 5:

BTS-saldo: 42,1

ZEPH: 450,64


Open-Asset-Bitshares-dexbot-3.jpeg

Open-Asset-Bitshares-dexbot-2.jpeg

Nuvarande balans + nuvarande öppna order måste du summera både för total balans 42,1 BTS och 450,64 ZEPH

Nu, för mina ändamål bestämmer jag prestanda med BTS eller ZEPH-valutor (i mitt fall väljer jag ZEPH) som det är vad jag betecknar vinster och förluster i. Om jag skulle jämföra med USD som skulle ge en extra variabel till ekvationen skulle det inte bli representativt för boten då den ej handlas på BitUSD-marknaden. Både BTS och ZEPH USD- priserna låg under samma tidsperiod på ungefär samma belopp.

Vi kan se att det finns mindre BTS och mer ZEPH än på dag 1 och för att ta reda på om vi är på väg framåt eller inte måste vi använda det aktuella marknadspriset. För att se om jag sålde några av ZEPH till nuvarande marknadspris, skulle jag vara kunna fortfarande ha mer än 71BTS och 136 ZEPH. Skillnaden mellan dag 1 BTS och dag 5 BTS är:


71,08-42,1 = 28,98 BTS

Nuvarande marknadspris när detta skrivs för BTS / ZEPH är 0,12.

1 / 0.12 = 8.33 får oss att inversa i ZEPH / BTS.

Så 28,98 * 8,33 = 241,4 ZEPH


Vår balans på dag 5 är 450,64, så om vi drar av den mängd ZEPH som krävs för att vi ska hamna på BTS (sälja 241,4 ZEPH för att komma tillbaka 28.98 BTS) lämnar vi 450.64-241.4 = 209.24 ZEPH och 71 BTS.

Nu om vi delar dag fem och dag etts saldon får vi 209.24 / 136.66 eller 53% högre ZEPH balans än när jag började. Om jag ville se mina vinster i BTS skulle jag sälja 209.24-136.66 = 72.58 ZEPH till BTS och då skulle jag kunna ha en högre BTS-balans istället och beräkna vinster i förhållande till det.

Med tiden balanserar boten kontot mellan båda sidor av trading paret, men det här är en liten tidsram på endast 5 dagar så jag tyckte att det skulle vara intressant att beräkna utvecklingen med hjälp av detta mätvärde. Det skulle vara intressant att prova på andra marknader som bitUSD / BTS och se hur prestandan staplas upp när det refereras mot USD.

Tid för lite mer testning och jag ser definitivt fram emot framtidens utveckling av Dexbot. Självklart använder du bara robotar och alfa-programvara om du är medveten om riskerna! Stor potential men du kan även förlora ditt kapital!


Originalhistoria publicerad på Medium av George Harrap


Starta ditt Bitshares Konto här

Starta ditt Bitshares Konto här


Följ BitShares innehåll på @open-asset | @mrstaf och rösta upp, säg även tack till @mrmac för översättning av Originalhistoria

Sort:  

pocketsend:[email protected]

Successful Send of 1000
Sending Account: mrstaf
Receiving Account: open-asset
New sending account balance: 3799765
New receiving account balance: 1200014
Fee: 1
Steem trxid: 95585df0b017097cb013e0c726c1d7dec026b4da
Thanks for using POCKET! I am running this confirmer code.

Congratulations @open-asset! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @open-asset! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @open-asset! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @open-asset! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @open-asset! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!