สวัสดีครับตอนเที่ยงๆของวัน

in #thai4 years ago (edited)

เมื่อวานผมได้ไปทุ่งนา ได้เดินชมท้องทุ่ง เต็มไปด้วยภาพต้นข้าว เขียวขจี ซึ่งเป็นบรรยากาศ พาชวนให้คิดสมัยเด็กๆมากครับ จึงนำภาพชนบทมาฝากทุกคนครับ ภาพทุกภาพล้วนถ่ายเองเป็นภาพเก่าและใหม่ปะปนกันไป
มันอาจไม่สวยหรู

Sort:  

Beautiful pictures!

Thank you my friend

คิดถึงบรรยากาศแบบนี้ค่ะ

ชอบคุณครับ

ขอบคุณที่ชอบค่ะ 5555

Congratulations @gotobangkok! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!