"การประกวดประดิษฐ์อักษรของ Artisteem"

in #thai5 years ago (edited)

การประกวดครั้งใหม่ของ Artisteem มาแล้วนะครับ หัวข้อการประกวดคือ "การประดิษฐ์อักษร" การประกวดครั้งนี้เน้นการใช้มือสร้างสรรค์การประดิษฐ์อักษรโดยเฉพาะ และบังคับให้เขียนเป็นภาษาเกาหลีและอังกฤษเท่านั้น คำที่ใช้ในการประกวดประดิษฐ์ตัวอักษรก็คือ "스팀(STEEM)" และ "아티스팀(ARTISTEEM)" เท่านั้น

อย่าลืมว่าการประกวดนี้เป็นการประกวดเกี่ยวกับฝีไม้ลายมือ การพิมพ์ตัวอักษรด้วยแป้นพิมพ์คงไม่เป็นการดีนัก หากคุณถนัดใช้เม้าส์ลากเส้นขีดเขียนในโปรแกรมก็ใช้ แต่หากคุณไม่ถนัด คุณสามารถใช้ปากกาและดินสอขีดเขียนลงบนกระดาษ พื้นดิน ฝาผนังห้อง หรือแม้กระทั่งนำใบไม้มาจัดเรียงเป็นคำก็ได้ และถ่ายรูปมาส่งร่วมสนุกได้ เพียงแต่ว่าทางเราไม่มั่นใจกับการนำใบไม้มาเรียงเป็นคำ เพราะตามธรรมเนียมของชาวเอเชียเชื้อสายจีน นิยมชมชอบการเขียนพู่กันด้วยมือมากกว่า เขาจึงยึดถือการประดิษฐ์อักษรเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง

ทาง Artisteem ไม่ได้จำกัดวิธีการในการนำเสนอ คุณสามารถเขียนตัวอักษรลงบนภาพถ่าย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้

อย่าลืมพิมพ์ข้อความอธิบายพอสังเขปด้วย ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

Sort:  

@thaicommunity, I gave you a vote!
If you follow me, I will also follow you in return!