ปลดปล่อยมันออกมา

in #thailan3 years ago (edited)

จงปล่อยใจไปกับธรรมชาติ ทิ้งท้ายกับความทุกขอแล้วจะพบบางอย่างที่ดีกว่า!