How tried to poison George Washington

in #tr4 years ago

IMG_20181003_214626_681.jpg

  1. yüzyılın sonunda, ilk Avrupalılar, daha sonra Amerika olarak adlandırılan bir kıtaya açıldı. Yerliler onlara parlak kırmızı meyvelerle küçük çalılar gösterdi. Kızılderililer onlara "domates" derdi. Buradan bize aşina olan “domates” kelimesi kaynaklıdır.Ancak, Avrupa'da, bu garip meyveler başka bir isim aldı - Fransızcada “aşk elma” anlamına gelen “domates”. İlginç bir şekilde, Kızılderililerin kendileri domates yemediler, dahası, çok zehirli oldukları düşünülüyordu. Ve Avrupa'da, hemen masaya vurmadılar. Almanya'da 19. yüzyılda domatesler evlerde saksı olarak evde yetiştirildi. Rusya dahil birçok ülkede, süs bitkileri olarak seralarda görülebilirler. Bu egzotik meyvelerin toksisitesinin efsanesi inatçı oldu.Domateslerden korkan ilk Portekizliler, sonra İtalyanlar tarafından üstesinden gelinmiştir. Zaman geçti ve dünya çapında oldukça tanıdık yiyecekler haline geldi. Şimdi sıradan domateslerin korkunç bir zehir olarak kullanılmaya çalışıldığına inanmak zor, komplocuların George Washington'la uğraşmak istedikleri yardımlarıyla oldu.18. yüzyılın 70'lerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığı savaşı sırasında, Washington, asi orduya komuta etti. Kişisel şefi, daha sonra ortaya çıktığı gibi, İngiliz kralının ajanlarından biri olan J. Bailey'di. Washington'daki masanın üzerine, büyük bir sulu domatesle, komutanın şefin böyle bir “korkunç” akşam yemeğinden sonra hayatta kalma şansının olmadığını umuyordu.George Washington, bu sulu ve lezzetli meyvenin ölümüne neden olması gerektiğinden şüphelenmeden bile bir domates yemekten memnuniyet duydu. Ama kurnaz şef şu anda İngiliz kraliyet birlikleri komutanı olan patronu General W. Howe'ye suç duyurusunda bulundu.Mesajında, Bailey, generalin bu mektubu okuduğu sırada George Washington'un artık hayatta olmayacağı konusunda güvence verdi. Cook, kralın görevini yerine getirdiğini ve bir adalet işlediğini yazdı.Akşam yemeğinden sonra, Washington memnun oldu ve en ufak bir imtiyaz göstermedi. O, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk cumhurbaşkanı olmak için 20 yıl yaşadı ve sekiz yıldır bu görevde kaldı. Fakat aşçı Bailey'in kaderi o kadar da yalın değildi: mektubu gönderdikten hemen sonra intihar etti. Muhtemelen eylemlerinden tövbe etmişti. Ne de olsa George Washington'un ölümcül akşam yemeğinden sonra hayatta olduğunu bilmiyordu.

At the end of the 15th century, the first Europeans landed on a continent opened by them, later called America. Locals showed them small bushes with bright red fruits. The Indians called them "tomato". It is from here that the word “tomato”, which is familiar to us, originated.However, in Europe, these strange fruits received another name - “tomato”, which in French means “love apple”. Interestingly, the Indians themselves did not eat tomatoes; moreover, they were considered to be very poisonous. And in Europe, they did not immediately hit the table. Back in the 19th century in Germany, tomatoes were grown at home in pots as a houseplant. In many countries, including Russia, they could be seen in greenhouses as ornamental plants. The legend of the toxicity of these exotic fruits proved to be tenacious.The first fear of the tomatoes overcome the Portuguese, then the Italians.The time and they became quite familiar food all over the world. It is already difficult to believe that the usual tomatoes tried to use as a terrible poison, with their help, the conspirators wanted to deal with George Washington. In the 1970s, in the 197th war, during Welfare war, the team of the United States was held, the Washington's agent of the English King was not a personal hunting, ahead of the Shanvoy, the humor, the humor, the humor, the humor.George Washington with pleasure ate Tomat, even without suspected that this juicy and delicious fetus had to be the cause of his death. And that's a horse cook in this time has already struggled to donze his chef - General U. Hou, commanding English royal troops. In his message, Bailey assured the general that at the time when he read this letter, George Washington will no longer be alive. I saw wrote that he fulfilled his debt before the king and committed the act of justice.Washington after dinner was satisfied and did not express the slightest signs of malaise. I lived for another 20 years old, having made the first president of the United States of America, while at the post of eight years. And that the fate of the cook of Bailey was not so horny: he committed themselves immediately after the letter was sent. The quiet, redeeming in the afforder. He did not know that George Washington remained alive and healthy after a rock dinner.

İmage1

Sort:  

This post has received a 9.39% upvote from thanks to: @camal.
For more information, click here!!!!
Send minimum 0.010 SBD|STEEM to bid for votes.


Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper by clicking following links: 10SP, 100SP, 500SP, 1000SP or Another amount

Congratulations @camal ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 2360 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.