Nefret Nedir? Nefret Neden Vardır? Nefretin Bereketsiz Tohumları

in #trlast year

Nefret Nedir? Neden vardır? Neden insanlar birbirini çekemez?
Özgün insanlar neden büyük acılar çeker? Nefret ile mutlu olmaya çalışan insanlar neden yaşar? Pislik kimi mutlu eder? Birçok soru var kafalarımızda. Öncelikle Zehirli İnsanlardan Korunma Yollarını hatırlayalım.

Neden mi düşünüyoruz? Bilim, düşünmek değil midir? Mantıklı bir açıklamasının olması gerekir. Bir nedensellik bulabilmeliyiz.

Nefret, kumpas, kötülük, pislik neden var? Temiz yaşamak zor mudur?
Nefret neden var? Nefretin tohumlarını bize kim atıyor?
İnsanlar neden farklı düşünenlerden nefret eder?

"Düşünebilenler çok azdır ama herkes fikir sahibi olmak ister." dedi. Sizce de öyle değil mi?

Sevilmemişlik nefrete mi iter? İnsan sevilmemişliğini nasıl aşabilir?

İmrenmek mi kıskanmak mı?


Source: https://www.youtube.com/user/mserdark

Sevdiğim içerik üreticilerden biri olan Serdar Kuzuloğlu çok mükemmel bir video içeriği hazırladı. Daha fazla insana ulaşması için paylaşmak boynumuzun borcudur.

Onurlu bir insan olabilirsiniz, çok değerli bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Tutarlı ve özgün bir insan olabilirsiniz. Buna rağmen sizden nefret eden insanlar daima olacak. Nefreti kavrayarak, nedenini anlayabilirsiniz. Hap bilgi biçiminde servis ediyoruz. Arada bir dozunuzu alıp düşünebilirsiniz. :)

Hive.blog, karmaşık dozlara hazır olsun. Hep beraber düşüncenin derinliklerine ineceğiz. Birlikte göklere yükseleceğiz.

Sort:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c2-turkish topluluk hesabından oy ve reblog almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and reblogged by the @c2-turkish community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @denizcakmak! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3250 upvotes. Your next target is to reach 3500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal