Dolar Kuru, Resmi Gazete, Gümrük Vergileri

in #tr4 years ago

Dün gece resmi gazete üzerinde çok önemli yazılar vardı.
800'den fazla ürüne gümrük vergisi gelmesi hemen gündeme düştü. Bir gece vakti ansızın gelen vergiler neyi amaçlıyordu? Elbette, ithal ürünleri almamızı engellemeyi amaçlıyor. Çünkü, ithal ürünlere olan talep dövize olan talep demektir.

Peki, dövize talep artarsa ne olur? Evet, bildiniz! Döviz kuru artar demektir. (ceteris paribus)

Öyleyse devlet neyi amaçlıyor? Devlet, ithal ürünler yerine yerli ürünler almamızı istiyor. İthal ürünlerin birçoğunun ülkemizde üretildiğini söylüyor. Dövize olan talebin önüne geçmek istiyor. Böylelikle döviz kurunu düşürmeyi veya olduğu noktada tutmayı amaçlıyor.

Bazen yüksek vergi artışlarının yüksek kazanç anlamına geldiğini söyleyenler görüyorum. Hayır, çoğu zaman böyle bir şey mümkün değildir. Bu sözler lüks ürün için geçerli olabilir. Binlerce ürüne vergi geliyorsa orada vergi kazancı amaçlanıyor diyemeyiz. Kibar biçimde "almayın" demek istenmektedir.

Vergi oranları artışı, vergi kazancı artışı demek değildir. Bizim gelirlerimizin düştüğünü ve alamayacağımızı zaten biliyorlar. Anlatmak için kendimi zorladığım bir nokta var:
Burada gelen vergiler ekmek, makarna vb. gibi temel ihtiyaçlara gelmiyor. Yabancı ülkelerden gelen ürünlerde vergi oranı artıyor.

Bundan yaklaşık 1-2 hafta önce de aynı biçimde gümrük vergileri gelmişti. Yine binlerce ürüne gelen gümrük vergileri ile karşılaşmıştık. Orada da aynı durum geçerlidir. Kibarca almayın demektedir.

gumrukvergisi-resmigazete-dolar-kuru-iktisatonline.png
Canva

Öyleyse ne yapalım? Bir süre boyunca fakirleşen bir ülke olduğumuzu kabul etmek zorlayıcı olacaktır. Bir noktadan sonra bunu kavrayacağız. Bir şekilde işler yoluna girecek. Onu da sizlere duyurmak için @iktisat ve
iktisat sözlüğü üzerinde olacağız.

Peki, şimdi 1 dolar ne kadar?

1abd-dolari-ne-kadar-dolar-finansman.png
dolar ne kadar?

Sort:  

Congratulations @iktisat! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c2-turkish topluluk hesabından oy ve reblog almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and reblogged by the @c2-turkish community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here