21e8 Bize Ne Anlatıyor

in #tr5 years ago

mark-wilcox-21e8-bitcoin.jpg

19 haziran 2018 günü Mark Wilcox 'ın 00000000000000000021e800c1e8df51b22c1588e5a624bea17e9faa34b2dc4a yazmış olduğu tweeti tüm kripto dünyasının kafasını allak bullak etmesine neden oldu. Hali hazırda bende sizler gibi mantıklı bir cevap bulabilmek için araştırmaya devam ediyorum ve şu ana kadar anladıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

19 Haziran saat 19:32 'de Çin'in en büyük madencilik havuzlarından biri olan Btc.top havuzunda 528249 numaralı blok üretildi. Uzaktan bakıldığında blok için söylenebilecek çok fazla bir şey yok, her şey normal gözüküyor. Fakat biraz daha derine indiğimizde üretilen blok için kullanılan güç hesap edildiğinde muazzam bir güç karşımıza çıkıyor.

Burada 2 ihtimalimiz var aslında. Ya bu çok çok büyük bir tesadüf, ya da birisi veya birileri bu gücü kullanabilecek imkanlara sahip.

Konuyu araştırmaya devam ettiğimde ise 21e8 karşımıza herşeyin teorisi, birleşik alan teorisi gibi şuanda çok aşina olmadığımız fakat ileride çok daha fazla karşımıza çıkacağını tahmin ettiğim teoremlerle karşılaşıyoruz.

Konunun uzmanı olmadığım için söz konusu teoremlerle ilgili bilgiye kaynakta belirttiğim linklerden ulaşabilirsiniz.

Ne kadar araştırırsam araştırayım en mantıklı sonuç sürekli kuantum bilgisayarlara yönlendiriyor. Kuantum bilgisayarların bulunmuş olma ihtimali, olağanın dışında gerçekleşen bu tanımlayamadığımız durumun en mantıklı sonucu gibi duruyor.

Kuantum bilgisayarların bulunmuş olma ihtimali kripto dünyası için olası arz artışına sebep olabilir fakat Satoshi bunun içinde zorluk seviyesinin optimizasyonundan bahsetmekteydi. Ne kadar yüksek bir güç kullanırsanız kullanın blockchain zorluk seviyesini daha da arttırarak arzın orantısız artışını engelleyebilmektedir.

Bahsettiğimiz konunun bir özeti veya 1 cümleye indirilebilecek tanımı, tanımlamasını yapamıyor olabiliriz fakat olağanın dışında olduğu ve bize başka bir gelecek sunduğu kesin....

Kaynak

https://www.coinspeaker.com/2018/06/22/21e8-why-the-crypto-community-is-going-crazy-with-this-bitcoin-hash/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by White Rabbit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.