Fakir Olduğumuz İçin Fakiriz

in #tr5 years ago

iktisat.jpg
Yoksulluğun iktisadi tanımı; sermayeye dönüşmesi mümkün olmayan gelir düzeyleri olarak ifade edebiliriz. Bu tanım aslında sayfalarca yazının özeti gibidir. Tanımın detayına inecek olursak sermaye, emek gibi bir üretim faktörüdür. Öyle ki sermaye olmadan üretim olmaz, yatırım olmaz.

Emek, sermaye, girişimci, doğal kaynak hepimizin bildiği gibi üretim faktörleridir. Gerçi buna bilgi ekonomisinde hashrate ‘in getirisi bitcoin’dir gibi iddiam olsa da konumuz bu değil. Konumuz bir üretimin gerçekleşmesi için bu saydığımız üretim faktörlerinin her birinin vazgeçilmez olduğu.

Ülkemiz özelinde konuyu inceleyecek olursak;

-Emeği Türkiye’nin elinin güçlü olduğu bir üretim faktörü olarak değerlendirebiliriz. Genç işsiz oranının %20 yi aştığı günümüzde ne kadar atıl kaldığının da göstergesidir.

-Doğal kaynak konusunda bir çok ülkeden daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Gerisinde kaldığımız ülkeler de olabilir fakat doğal kaynak konusunda bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum.

-Girişimciden bahsetmek gerekirse, ülkemizde kendi işini yapmak isteyen, bunu göze alan kişi sayısının ciddi rakamlarda olduğunu biliyor ve gözlemliyorum. Öyle ki ülkemizde çıkan müteahhit patlaması bunun en basit örneğidir. Gerçi gönül isterdi betona bu kadar hevesli insan yerine teknolojiye bu kadar hevesli yatırımlar görebilmek fakat insanların yatırım yapma isteğini, risk iştahını görmezden gelemeyiz

-Sermayeye bakacak olursak, ülkemiz maalesef ki sermaye fakiri bunu kabul etmek gerek. Sermaye bizim hep bir şeyleri eksik yapmamıza, herşeyi güzel planlasak bile eninde sonunda karşımıza çıkan önemli bir sorun. Bu sorundan bahsederken yabancılaşmaya gerek yok. Girişimci olmaya veya yatırım yapmaya da gerek yok. Önce kendimize bakmamız gerek.

Ben ne kadar tasarruf ediyorum?

Yaptığım tasarrufun ne kadarı sistemde aktif, ne kadarı atıl ( yastık altı ) ?

Bu iki soruyu sorduktan sonra ülkenin neden sermaye fakiri olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Biz tasarruf etmiyoruz etsek de bunu sisteme dahil etmiyoruz. Tasarrufun olmadığı ülkede girişimci yatırım yapmak için ucuz sermaye bulamaz. Sermayenin ucuz mu pahalı mı olduğunu gösteren ise faizdir. Başka ülkelerin tasarruflarını ülkene davet etmeye çalışırsın fakat gelen tasarruflar yüksek faizini alır geri gider veya daha yüksek faiz veren bir ülkeye gider.

döngü.JPG

Ekonomist Ragnar Nurkse ise fakirliği şu şekilde tanımlamış.’’ Ülkeler fakir oldukları için fakirdir’’ . Fakirlik kısır bir döngüdür. Fakir olan ülkeler de insanlar tasarruf edemez ve sadece başka ülkelerin biriktirdiklerine yüksek faiz ödeyerek yatırım yapabilir. Yüksek faiz ödedikçe daha da fazla fakirleşir ve kısır bir döngüye bağlanır. Bu kısır döngüden kurtulmanın 1 yolu vardır. Dışarıdan ülkeye sürekli para girişi. Ekonominin hacmini büyütmek, paranın ulaşılabilirliğini arttırmanın tek yolu bu. Girişimciye uygun faizle para bulmanın tek yolu bu.

Peki bu para nasıl bizim ülkemizi tercih edecek. Yüksek faizle sorunun kısır döngüye girdiği kesin. Diğer bir yol ise yapısal dönüşüm. Hali hazırda bulunan sistemi değiştirip ilgi alanlarını değiştirmek. Teknolojinin değişimi ile değişen insan gereksinimlerine ayak uydurmak. Aslında beni takip eden insanlar bu kadar örnekten sonra neden bahsettiğimi anladılar. Tüm sonuçlar kriptoya çıkıyor elbette. Tüm dünyada ilginin artarak devam ettiği blockchain, ülkeye büyük bir sermaye akışının önünü açabilir.

Yapılacak düzenlemelerle fakirlik kısıtından çıkabileceğimiz bir fırsat var elimizde.

sıcak para.png

Sadece sayılı ülkede kabul gören, örneğin Malta gibi Kumar, yasa dışı bahis, offshore hesaplarla anılan bir ülkede nefes alabilen Kripto sermayesi için yeni pazarlar iştah arttırıcı olsa gerek. Köklü devlet geleneği olan, dünyanın ilk 20 ekonomisi içinde yerini sağlamlaştırmış, genç nüfusun yoğun olduğu ve kriptoya ilginin de tabanda karşılık bulduğu bir ülke olan Türkiye, kripto sermayedarları için çok daha cazip bir ülke olabilir. Bu hamle ise bizi fakirlik kısır döngüsünden çıkartabilir…

Kaynak

http://ogrencikariyeri.com/haber/iktisat-nedir-iktisatci-ne-is-yapar

http://www.economicsconcepts.com/nurkse's_model_of_vicious_circle_of_poverty_(vcp).htm

http://blog.isyatirim.com.tr/sicak-para-turkiyeye-gelir-mi

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by White Rabbit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@sezenke are you a bot? You promised to upvote those who follow your curation trail.