Halka Rağmen Ekonomi Büyümez

in #tr5 years ago

ekonomik-kriz.jpg
Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar geçen sürede hiç bir zaman kalıcı çözüme ulaştıramadığımız, gelişmekte olan ülkeler liginden gelişmiş ülke klasmanına geçemiyor olmamızın sebebi, kronikleşmiş hastalığımız cari açık.

dis-ticaret-acigi-tablo.JPG

Bu hastalığın sebebi başarısız ekonomi politikaları gibi aklınızda yer ediyor olsa da kimseyi kandırmaya gerek yok. Siyasi görüşlerinizi bir kenara bırakın ve sadece kendinizi düşünün. Türkiye ekonomisinin gidişatı için ne kadar endişeleniyorsun veya bunun için hangi özel ihtiyacından vazgeçersin?

Bir an için çok endişelendiğinizi ve bir dost sohbetinde ekonomi konuştuğunuzu düşünün. Çok büyük ihtimal içi ideolojiyle dolu, ekonomiye dair zerre bilgi kırıntısı içermeyen ekonomi konuşman, konuştuğun yerde yok olup gidecek. Hadi sadece orada yok olsa iyi, birde dediklerini unutacaksın. O vatansever, ekonomist arkadaş bir anda dolar buradan alınır mı diye konuşmalar yapacak. Bu bahsettiğim arkadaşı çok uzakta aramaya gerek yok. Türkiye'nin %90'ının çizdiği tablo bu.

Neredeyse 100 yıllık süreçte politikacıların hiç mi suçu olmadığını iddia ediyorum, tabi ki hayır. Fakat politikacıları siyasileri suçlamaktan öte ekonomiyi asıl yöneten bireylerdir. Bireylerin doğruyu yanlıştan ayırması ahlaklı birey olması beklenir.

Biriktirmediğimiz sermayenin yanlış yönetilmesi sorundur ama burada kritik nokta biriktirmediğin sermayedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında bunu anlaşıyla karşılayabilirim. Uzun ve yorucu bir savaştan çıkmışsın. Avrupa'da çoktan büyümüş burjuvazinin sende zerresi olmaması büyümeni yavaşlatabilir, çok geçerli ve kabul edilebilir bir engeldir.

Hatta kendi burjuvazini yaratabilmek için bir bakkalı devasa büyütebilmeni de anlarım. Devlet politikası olarak bunu öngörerek hamleler yapmak çok doğru tercihler. Fakat bunlar 80 yıl önceydi.

2018 Türkiyesi'nin maalesef hiçbir bahanesi yok. Hanehalkının yaptığı ekonomik tercihler hep ülkenin rüzgarına ters işliyorsa, '' millete rağmen ekonomi büyümez''

Sermaye+İhraç+Eden+Ülkeler+(2013,+IMF).jpg

Devletin önünde maalesef çok fazla seçenek yok. Halkın talebini karşılamak için para bulmak zorunda. Bu parayı klasik ekonomik sistemden bulamayacağı gün geçtikçe iyice netleşiyor. Hem doların ülkesine dönüyor oluşu hem kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım yapılabilir ülke klasmanına almadığı dönemde ülkeye yatırım yağacak sözü bana çok inandırıcı gelmiyor.

Yatırımda alamıyorken geriye hangi seçenek kalacak? Tabi ki de kripto para piyasaları. Geçmiş yazılarımda da yazmıştım, gerekli dikkat çekilene kadar da yazmaya devam edeceğim. Mevcut yönetim sistemimizle çok hızlı düzenlemeler akabinde Türkiye'de kalıcı sermayenin, düşük faizin kısacası bol paranın önü bir anda açılabilir.

9922907E-B0C7-41D9-95E3-1EE0C39B90A6.jpeg

Biriktirmemenin gerektiği yüksek faiz faturasını kompanse edebilecek hatırı sayılır miktarda sermaye, faiz oranımızı tek haneli rakamlara geri döndürebilir. Düşük faiz üreticinin elini kolaylaştırır ve bizde en nihayetinde fakirlik kısıtından kurtulabiliriz.

Kaynak

https://www.disticaret.biz.tr/2016/01/yillara-gore-turkiyenin-dis-ticaret-acigi.html

http://gazetekarinca.com/2018/03/kriz-kapida-2001-ve-2008-kriz-gostergelerinin-tamami-su-an-da-mevcut/

https://slideplayer.biz.tr/slide/4871166/

http://ipahaber.com/2018/06/08/turkiye-en-yuksek-faiz-odeyen-4-ulke/

Sort:  

I gave you an upvote on your post! Please give me a follow and I will give you a follow in return and possible future votes!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by White Rabbit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Paylaşımınız günün en Jumbo yazısı seçildi. Yazınız Jumbot ve Jumbot Kürasyon Kuyruğuna bağlı hesaplar tarafından oylanmıştır. Jumbot TR içerik oluşturucularına destek olma amacıyla kurulmuş bir oluşumdur. .

Jumbot hakkında daha fazla bilgi için Tıklayın

Yazı için teşekkürler. Herhangi bir siyasi ya da ideolojiden bağımsız bir şekilde ekonominin ana hatlarını neden böyle olduğunu, faiz, kur ve enflasyon ilişkisini arkadaş sohbetlerinde dile getirmeye çalışıyorum. Dile getirmekle yetinmeyip kitap okuyup, özetini çıkartıyorum.
Vatandaşsal Ekonomi
Kriz İncelemeleri : Meksika
Kriz İncelemeleri : Peru
Kriz İncelemeleri : Şili
Kriz İncelemeleri : Arjantin

Fakat kimsenin umrumda değil. Kimseye kırgın ve kızgın değilim. Sadece şunu söylemek istiyorum.
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
Bizim halkımız maalesef bundan anlar.

Benim umrumda kostok :) Keep on doing.

Şu ana kadar yapılan her hatayı örtebilecek büyük fırsatın eşiğindeyiz. Odaklanmamız gereken kriz nedenleri değil en azından şu an için...

Yazı için teşekkürler Beyaztavşan :)

Dünya olarak içinde bulunduğumuz hatalı parasal ve sanayi sisteminin sonucu olarak, zengin fakir, güçlü güçsüz ve/veya ekonomik krizler, savaşlar veya aile dağılmaları vb. bir sürü şey yaşanıyor. Çoğu insan kılıcın ucu kendine dokunmadığı sürece sesini çıkarmıyor. Bu sistemin değişmesi gerektiğini düşünen biri olsam da herkes kabullenmiş olduğu için sisteme dahil biriymiş gibi şunları söyleyebilirim;

Türkiye'yi kurtarabilecek bizlerden daha zeki ve bilgili bir insan veya insanlar topluluğu var ise, bizlerden daha iyi yöntemler bulabilirler. Eğer yok ise şahsi fikrim; Türkiyenin acilen güvenilir bir kripto paraya geçerek, hali hazırda sürdürdüğü bütün işlemlerin hızını çok yükseltip, hataları minimuma getirerek, ara yiyici tayfayı ortadan kaldırması ve üretim kapasitesini olabilecek maksimum seviyeye ulaştırması gerekiyor.

Fakat mevcut hükümetin bir çok üyesi henüz kripto parayı ponzi olarak görüyor. Önce çözüm bulunması gereken konu bu sanırım ?

Bir kripto paranın rezerv kabul edilmesi sembolik de olsa güzel olabilir fakat benim tüm yazım boyunca anlatmak istediğim başka. Kripto para piyasaları aracılığıyla Türkiye sermaye açığına kalıcı çözüm bulabilir...

Congratulations @whiterabb1t! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @whiterabb1t! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @whiterabb1t! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @whiterabb1t! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @whiterabb1t! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10000 upvotes. Your next target is to reach 11000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @whiterabb1t! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 11000 upvotes. Your next target is to reach 12000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @whiterabb1t! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!