Sanal Hacimle Reklam Olmaz!

in #tr5 years ago

botlar.png
Binance Okex gibi günümüzde çok kullanılan borsalar, güvenirlilikten ziyade botlarla hacim yaratma gibi anlamsız bir yol seçmişler gibi görünüyor..

Sylvain Ribes 'ın yazısına göre kripto para piyasalarında içinde Okex ve Binance gibi yakından tanıdığımız 2 borsanında bulunduğu bir takım borsalar, botlar vasıtasıyla sahte (fake) hacimler yaratarak borsanın işlem hacmini olduğundan daha yüksek gösteriyorlar.

Aslında insanların gözünü boyama ve kendi borsasına çekme gibi bir amaçla bu botlara yönelebiliyorlar.

Botların yarattığı sanal hacim kullanılan borsayı nasıl hacim sıralamasında üst sıralara taşıyor, reklamını yapıyor olsa da, yapılan '' büyük kandırmaca'' nın piyasaya da, ekosisteme de en ufak bir katkısı bulunmamaktadır.

Borsaların bu tip girişimlerde bulunduğunu gördükçe çıkartmış oldukları coinler için de aynı fake hacimleri, botlarla fiyatın yukarı çekilmesi soruları aklıma gelmiyor değil. 2. aşama olarak bu tip haberleri görme ihtimal var ve bu piyasaya ciddi zarar verebilir.

Kaynak

https://medium.com/@sylvainartplayribes/chasing-fake-volume-a-crypto-plague-ea1a3c1e0b5e

https://www.iconfinder.com/icons/2825197/artificial_intelligence_call_center_chat_bots_computer_customer_service_support_icon

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by White Rabbit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.