Особистість народжується двічі

in #ualast year

Треба пройти якийсь певний шлях, щоб наштовхнутися на думку, яка змінить тебе. Або, принаймні, яка змусить подивитися на світ крізь призму інших цінностей.
Особистість народжується двічі. Перший раз, коли потрапляє в соціум і проходить шлях соціалізації, а другий, коли виходить з соціуму, відділяється.
Це не означає, що особистість буквально залишає соціум, а вказує на формування цінностей, які можуть протистояти загальноприйнятим нормам.
Багато людей не проходять «друге народження» особистості, так і залишаючись до кінця своїх днів з не подолавшими рамками своєї соціальної ролі.
Ми, я впевнена, завжди об'єктивуємо (опредмечиваем) інших, коли бачимо в них користь. Такі відносини керуються принципом «ти мені - я тобі» і часто активується словом «борг». Це завжди було, є і буде в людських відносинах. Однак коли це виявляється єдиним способом погляду на життя, то шлях стає з тупіком.
Наприклад, в гештальт-терапії є таке поняття, як творче пристосування, яке є інструментом регулювання відносин індивіда з середовищем. Творче пристосування передбачає рівновагу між задоволенням своїх потреб і в той же час гармонійними відносинами зі світом і собою.
Що означає «гармонійні відносини з собою»?
Це означає: відмовитися від концепцій «я тобі - ти мені» або «я хороший, якщо від мене є користь». В цілому, культура споживання має на увазі саме такий погляд на життя. Ми живемо в нарциссовій епосі, що породжує безліч невдоволення життям у людей, які «знають, чого вони варті».
Що ж все-таки краще - багатьма бути чи багато мати?
Цей приклад - ідея Карла Юнга про те, як ірраціональна частина може поглинути тебе, якщо довго її не помічати, а прислухатися тільки до раціональної.
Юнг описує у своїй книзі «Нариси з психології несвідомого» один з випадків своєї практики - історію американського бізнесмена, який до сорока років був сконцентрований тільки на бізнесі, повністю ігноруючи свою ірраціональну частину, свої бажання. Його зосередженість була тільки на розвитку бізнесу і в той же час він ігнорував витіснені смислові, екзистенціальні питання, породжені ірраціональною частиною його особистості. Вони привели, в підсумку, до повної втрати інтересу до матеріального, супроводженим відчуттям пустоти і безглуздості. Екзистенціальний тупік.
Концепція погляду на життя «я тобі - ти мені» або «я хороший, тому що корисний» перестала в один момент працювати. Прокинулася ірраціональна частина і поглинула всю особистість з силою всіх років.
«Особистість - це «йти на вогнище»»
Я думаю, що трактування цього вислову це - наявність своєї думки і волі в вираженні цієї думки. Як готовність протистояти натовпу. Готовність жертвувати, відштовхуючись від своїх особистих поглядів на життя. Це готовність вирішувати екзистенційні проблеми, акцентуючи увагу на унікальності свого існування. У той же час це турбота про себе: навіть якщо вона часто може сприйматися іншими як егоїзм

Sort:  

Congratulations @katerinkaa! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2250 upvotes.
Your next target is to reach 2500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Quick feedback
Feedback from the September 1st Hive Power Up Day

Віжписалась через останній допис?😅