Hi Hive 🖐

in #ua10 months ago (edited)

UA

Привіт.

Давайте знайомитись.

Я Lover lovver - людина яка любить життя, любить природу, любить Бога, любить себе і вчиться любити інших людей, якими б противними вони не були:)

Я українець, і пишаюсь цим. З 2014 року особливо приємно відчувати свою національність. Я гордий, що є частиною наймужнішої нації сьогодення.

Навіщо я почав писати? Все просто - заради того щоб отримати додаткове джерело активів. Так склалось, що я вже на улюбленій роботі яка приносить мені колосальне задоволення. Нажаль, на відміну від задоволення, бажаної заробітної плати я не отримую. Отож, я постав перед вибором або кидати улюблену роботу або шукати додаткового заробітку, який дозволить жити в плюсовому бадансі із задоволенням потреб, які зараз значно виросли.

Скільки я б хотів заробляти? Думаю, якщо я зможу вийти на "грязний" заробіток в районі 250$ в місяць до 3го місяці мого перебування на Hive - я залишусь тут на довго.

Чому "грязний" прибуток? Мені пощастило - мій друг розповів як на Hive відбувається процес нарахування винагород. Я розумію, що така штука, як Hive power - також прибуток, але його краще не чіпати поки не назбирається достатня кількість, щоб мій "лайк" щось коштував.

Друг, також, розповім що тут дуже важливо дотримуватись авторських прав і не займатись спамом. Тож я буду публікувати тільки свій авторський контент, переважно фото.

Стосовно фото. Я обожнюю робити фото природи. Для мене це чи не найпрекрасніша модель із усіх можливих. Люблю робити фото хмар та неба, цікавлюсь чорно білим фото. Все це на любительському рівні за допомогою свого телефону.

На що я хочу витратити гроші зароблені на Hive? Звісно, якщо такі будуть :) я витрачу їх на купівля цифрової камери. Думаю, це буде чесно, якщо я зможу втілити одну із своїх цілей про розвитку навиків фотографування за допомогою фото :)

IMG_20230502_170336.jpg

EN

Hello.

Let's get to know each other.

I am a Lover lovver - a person who loves life, loves nature, loves God, loves himself and learns to love other people, no matter how nasty they are:)

IMG_20230429_095550.jpg

I am Ukrainian, and I am proud of it. Since 2014, it is especially nice to feel one's nationality. I am proud to be a part of the bravest nation today.

Why did I start writing? Everything is simple - in order to get an additional source of assets. It so happened that I am already at my favorite job, which brings me great satisfaction. Unfortunately, unlike satisfaction, I do not receive the desired salary. So, I was faced with the choice of either quitting my favorite job or looking for additional income that would allow me to live in a positive environment while meeting my needs, which have now grown significantly.

How much would I like to earn? I think if I can make "dirty" earnings in the region of $250 per month by the 3rd month of my stay at Hive - I will stay here for a long time.

Why "dirty" profit? I was lucky - my friend told me how Hive rewards are calculated. I understand that such a thing as Hive power is also a profit, but it is better not to touch it until a sufficient amount is accumulated so that my "like" is worth something.

Friend, I will also tell you that it is very important here to respect copyright and not engage in spam. So I will be posting only my original content, mostly photos.

IMG_20230428_195230.jpg

Regarding the photo. I love taking photos of nature. For me, this is almost the most beautiful model of all possible. I like to take photos of clouds and the sky, I am interested in black and white photos. All this at an amateur level with the help of your phone.

What do I want to spend the money earned on Hive? Of course, if there are :) I will spend them on a digital camera. I think it will be fair if I can fulfill one of my goals of developing photography skills with photos :)

Sort:  

Ласкаво просимо до спільноти Hive @lovver!
Ми щиро сподіваємося, що ви знайдете все, що шукаєте, і знайшли тут новий дім.

Сім пропозицій, які варто розглянути:

  1. Ретельно бережіть свої паролі та публікуйте їх лише за допомогою ключа публікації,
  2. Використовуйте свій активний ключ лише для транзакцій гаманця, брелоків, Peaklock і Hivesigner,
  3. Головний пароль та ключ власника використовуються лише для скидання зламаних паролів,
  4. НЕ втрачайте паролі; копіюйте та зберігайте офлайн,
  5. Не публікуйте чужі роботи, будь то фотографії чи письмові, без кредитів, і обов’язково беріть усі свої роботи, навіть якщо вони є власними.
  6. Тег уведення використовується лише один раз , і
  7. Не відкривайте жодних посилань у записках чи коментарях, про які ви не знаєте, кому вони належать. Якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, то, мабуть, так і є, так говорить стара приказка. Тут немає нічого безкоштовного.

Я знайшов вас, тому що @brittandjosie і @jamerussell з @heyhaveyamet представили та рекламували ваше видання, щоб отримати більше інформації та допомогти вам швидше рости.

Якщо ви почуваєтеся пригніченими і потребуєте вказівок, або якщо у вас виникли запитання, доступні інформовані хівіани, які можуть вам допомогти; Ви можете натиснути, щоб перейти до терміналу в Discord тут:

Веселого та щасливого Hiving!

I have a secrets of hive class... Help you learn how to earn here and grow! The class is free. Empowering others is amazing.

I'd love for you to translate this into Ukrainian for the people there.

There's a great Ukraine community here too!

So welcome! May you be here for a long time.

Thank you 🙏

You are very welcome.

Вітання у "Вулику"!

Дякую! Дуже приємно 🇺🇦

Good to meet you @lovver! Welcome to Hive. The secret to doing well here is posting good content on a regular basis, engaging meaningfully with your readers and supporting other content creators too. A lot of the people who will read your posts and comment on them will also be content creators... and it is nice to support each other's creative journeys.

If you fancy getting more exposure for your Hive content from the outset and guaranteed eyes on your Hive posts, reach out to me about Dreemport, a pay-it-forward curation platform where you can share URL links to your blog content while supporting other content creators. If you are on Discord (top tip: make sure you are as most communities on Hive have Discord servers where their members meet and hang out), please feel free to drop into our Discord server for a chat. If you want to dive right in and explore for yourself, you can check out the easy-to-follow video guides in Getting started with Dreemport. Hopefully, we'll run into each other in the Discord, or feel free to tag me here on Hive 😊!PIZZA !ALIVE

@lovver! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @samsmith1971. (2/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Loading...

Congratulations @lovver! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the April PUM Winners
Feedback from the May Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - April 2023 Winners List
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Thanks

You're off to a great start @lovver! Your first upvotes on Hive are fantastic. Keep up the great work!

Welcome to Hive @lovver. I'm sure you'll love being part of this huge community. You'll find your space to share lots of green photos like these.

Being new, you may not be aware of the @Leofinance adoption campaign going on. There are several missions that are available on Zealy and the people who are among the best positions will be able to receive prizes that will total 10k USD! If you are interested in participating in this campaign, just click on this link and carry out the missions!

PIZZA!

$PIZZA slices delivered:
@samsmith1971(2/15) tipped @lovver