VIBE Boracay Beach Blockchain Summit (16-19 November 2018); The Lind, Boracay

in #vibe6 years ago

"Ang Boracay ay tahimik, mayumi, mahinahon,
Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat hakbang,
bawat pagsikat ng araw at
bawat paghalik ng araw sa aking pisngi.

Ang Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo.

Sali kayo sa amin dito." (Lovers Lane, Face of Beauty)

Boracay Blockchain Summit.jpg

See this link fo the full details:
https://www.vibe.ph/?fbclid=IwAR3rzkYCOl7lZkPsum6d4_I77WniUUNBjLCvNtejx-MJ25BCXPyGlU__aDk