Zas do Německa a na skok

in #waivio5 months ago (edited)

Tak po dlouhe době připomínám svou existenci .

I když to skončí jako posledně nedělám si iluze. Občas se objeví někdo kdo mi dá koment. Ale to je tak vše.

V podstatě jedu na autopilota . Aktuálně mě čeká druhý Německý turnus . Absolutně se mi nechce tam jet . Zase dělám ostatním armádu spásy. A v podstatě jsem se smířil že budu sám .I když jsem ochotný projevovat zájem vidím to realisticky.

Sort:  

Stěžuješ si, že tvé články nikoho nezajímají a nikdo ti je nekomentuje, ale zkusil ses na to podívat z druhé strany? Jak se tady o ostatní zajímáš ty? Kdy jsi naposledy někomu něco okomentoval? Jednoslovné robotí příkazy za komentáře nepovažuji...

Dávno Já vim no živí mě automat . Zbytek je bonus .

Původně jsem uvažoval že bych se ozval do českého rybníčku. A dostal zas minus . Tak to bylo myšleno

Ale pak jsem si to roznyslel a nechal to tak .

Pro Tebe je asi lepší dělat práci, která Tě nebaví, než abys seděl doma, myslel na kraviny a nedělal vlastně nic.

Zaplatili Ti minule, co měli? Jsi v něčem chytřejší? Bereš si tam nějaké věci, které jsi minule postrádal? Jedeš na stejné místo? Budeš tam někoho znát? Zase tam budeš platit za ostatní a "půjčovat" peníze?

Zaplatili co měli víceméně mám teplejší obleceni.

A jedu na stejne misto budu bydlet se stejnymi lidmi .

Jeden ze spolubydlicich pujde dělat v nemecku vzduchotechniku možná říkal že mě zkusí vzít sebou m doufam v to . I když už je paty co to říká.

A ti 4 si nevzpomneli.

Novym lidem půjčovat nebudu .

A jak se ti daří?

Já sám si nemůžu stěžovat. Mám se jak zasloužím. Ve svém věku už nejsem zrovna zdravý. Něco mi v životě vychází, něco ne. Asi jako u všech.

Congratulations @valggav! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 7000 upvotes.
Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the December PUM Winners
Feedback from the January Hive Power Up Day
Announcing the Winners of HiveBuzz's Yearly Author Badge for 2023!

1


This post has been selected for upvote from our token accounts by @valggav! Based on your tags you received upvotes from the following account(s):

- @dhedge.bonus
- @dhedge.bee
- @dhedge.ctp
- @dhedge.pob
- @dhedge.cent
- @dhedge.neoxag
- @dhedge.waiv

@valggav has 0 vote calls left today.

Hold 10 or more DHEDGE to unlock daily dividends. Hold 100 or more DHEDGE to unlock thread votes. Calling in our curation accounts currently has a minimum holding requirement of 100 DHEDGE. The more DHEDGE you hold, the higher upvote you can call in. Buy DHEDGE on Tribaldex or earn some daily by joining one of our many delegation pools at app.dhedge.cc.