Έκπτωτος άγγελος! Fallen Angel!

in #writing5 years ago

angel-2816236_1920.jpg

Image source: Pixabay

Τί είμαστε; Είμαστε άγγελοι που ξέπεσαν στη Γη
ή κάτι ασήμαντο που βολεύεται με αυτή την σκέψη
μόνο και μόνο για να αντέξει την αντίξοη αυτή ζωή;
Πάντως κάθε ψυχή για να συνεχίσει να υπάρχει εδώ,
πρέπει να έχει και μια άγκυρα πάνω σε αυτή τη γη,
για να μπορέσει να ανέξει τις δυσκολίες της,
αυτό μπορεί να είναι κάποιο πάθος ( έρωτας, χρήμα, δόξα ...)
ή ο φόβος του άγνωστου μετά τον θάνατο!
Για την δεύτερη περίπτωση την ευθύνη έχουν και οι θρησκείες
οι οποίες είναι οι πρώτες που ανακάλυψαν της μεταχρονολογημένες επιταγές,
<< θα είσαι αναμάρτητος τώρα (πολύ βολικο)
και θα πληρωθείς αργότερα μετά τον θάνατό σου
πηγαίνοντας στον παράδεισο>>!
Εγώ πάντως νομίζω ότι είμαστε άγγελοι που
κοιμόμαστε πάνω στα φτερά μας
γιατί αγνοούμε την ύπαρξή τους, γιατί όταν διωχτήκαμε από τον
παράδεισο ο αυστηρός θεός μας επέτρεψε να συνεχίσουμε
να έχουμε την εικόνα του αλλά άλλαξε τον “pin” για την ομοίωση!
Άρα κατ΄ εικόνα ναι αλλά ομοίωση μόνο με αναβάθμιση (άγνωστο “pin” )!

What are we; We are angels who have fallen on Earth
or something insignificant that settle in this thought
just to endure this painful life?
However, every soul to continue to exist here,
it must also have an anchor on this earth,
to be able to lift its difficulties,
this can be some passion (love, money, glory .........)
or the fear of the unknown after death!
For the latter case, religions also have a responsibility
which are the first to discover her post-dated checks,
<< you will be sinless now (very convenient)
and you will be paid later after your death
going to paradise >>!
However, I think we are angels sleeping on our wings
because we ignore their existence, because when we were persecuted by him
paradise the righteous god allowed us to continue
to have his image but he changed the "pin" to the likeness!
So we have the same image with it but likeness only with upgrading (unknown "pin")!

Thanks!
@onart

Sort:  

πως να μη πω καλά λόγια... οταν διαβάζω αυτες τις υπέροχες σκέψεις....

Είσαι από τους λίγους που διαβάζουν και σχολιάζουν
ένα μπλοκ που ψηφίζουν... πολύ έντιμο!
Σ΄ευχαριστώ @nikosnitza ......!

Πολύ υποσχόμενη η σκεψη σου...η ίσως δεν είμαι σε σώστη διάθεση..ενδιαφερον πάντως!

Άσε τα λόγια και ψάξε για το pin!
..... σκέψου ........ έτσι φτάνεις στη θέωση!
Ξέρω .... θα κάνεις καλή διαχείριση της
υπερφυσικής σου φύσης....!