Around The World: Challenge -#24

in #aroundworld8 months ago

atw1.gif(Google translate from Czech)

In the flood of negative news about the pandemic, everyone is pleased with the good news. I have one for you. You will have one hour longer opportunity to participate in the competition :-)Welcome to the announcement of the 24 rounds of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Why this competition?
I would like to look at the world from your perspective. Every place has something interesting. It is up to you to discover this point of interest.

How to participate?
No complication, because there is only one rule. Use a tag in your article

#aroundworld

All articles that contain a photo of your surroundings with a description of the place where the photo was taken can be entered in the competition. Use the tag above in one of the first five places and, for my better overview, include a link to your entry in the comments below this article.

Will you get any reward?
Of course. In the Czech Republic, it is said that: "Not even a chicken rakes for free." You don't have to "dig" for free. The following prizes are waiting for the winner:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

In addition, the following rewards are prepared for Actifit users and their daily reports:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFITTo avoid confusion, I repeat once again. The competition is intended for ALL Hive users and the only rule and condition for participation in the competition is the use of the #aroundworld brand.


I've just taken some of the time from the one hour you have to submit entries. The 24th round of the competition ends on 30.10.2020 at 20:00 CET

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveV záplavě negativních zpráv o pandemii potěší každá trochu dobrá zpráva. Jednu pro vás mám. Budete mít o jednu hodinu delší možnost zúčastnit se soutěže :-)Vítejte u vyhlášení 24 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Proč tato soutěž?
Rád bych se podíval na svět vaším pohledem. Každé místo je něčím zajímavé. Na vás je, tuto zajímavost objevit.

Jak se zúčastnit?
Žádná komplikace, protože platí jediné pravidlo. Použít ve vašem článku značku

#aroundworld

Do soutěže mohou být přihlášeny všechny články, které obsahují fotografii vašeho okolí s popisem místa, kde byla fotografie pořízena. Výše uvedenou značku použijte na jednom z prvních pěti míst a pro můj lepší přehled vložte odkaz na váš soutěžní příspěvek do komentářů pod tento článek.

Dostanete nějakou odměnu?
Samozřejmě. Jak se říká: „Zadarmo ani kuře nehrabe“. Nemusíte „hrabat“ zadarmo. Na vítěze čekají tyto odměny:

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Pro uživatele aplikace Actifit a jejich denní hlášení jsou navíc přichystány tyto odměny:

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFITAby nedošlo ke zmatkům, ještě jednou zopakuji. Soutěž je určena pro VŠECHNY uživatele Hive a jediným pravidlem a podmínkou pro účast v soutěži je použití značky #aroundworld.


Právě jsem vám ubral trochu času z jedné hodiny, kterou máte navíc k zaslání soutěžních příspěvků. 24 kolo soutěže končí 30.10.2020 ve 20:00 SEČ

linka.png
disc2.png

Sort:  

Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Víš že jsi jeden z mála, kdo občas pošle odkaz na původní článek? Díky za doplnění údajů :-)
!BEER

Tak to mě těší. Když dám 10k a mám i fotku tak si na soutěž vzpomenu.


Hey @ritxi, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.