JJ pracant - Mužíček (73)Hivebuzz level badge

Discoverer, traveler, cyclist. I am a man of the Czech lands. The man who looks around ... Jsem pouhý člověk země české, který se rozhlíží kolem sebe...

Domov můj, Pilsen, Czechia peakd.com/@jjprac Joined July 2017 Active 21 minutes ago