THE INVISIBLE MAN | NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK

in #books9 months ago

🖤 👻 💨 👀

This book was recommended by Harold Finch from my favorite show. Why is invisibility often picked instead of undetectability if you can still be heard and smelled? The short novel begins atmospherically with the arrival of a mysterious character at the Coach and Horses inn on a wintry day. I noticed a lot of similarities to myself in his demeanor, like avoiding the presence and sight of others, sticking to darkness, and being irritated by nosiness. Further reading made me realize that hiding could attract more attention than exposure. A seeming nothingness responsible for confusing events will arouse curiosity. Matter around attaches and reacts to actions. Eccentric behaviors of the protagonist increasingly disturb the villagers, rumors start to spread, and the more people expect a ghost, the harder it's to sneak in. Invisibility carries a temptation tough to repel for peeping, stealing, and tricking, and moral degradation adds to the trouble. A bit of access and impunity will make an immense threat from even one person, so I'm slightly afraid of the future armies. The author forecasts the risk of madness with inalienable body invisibility. Emptiness is replaced with a caricature of a human unless you want to catch a cold or get hit on a crowded street. It's easy to become an outcast if you strike fear and fall behind like that. Ostracism and wicked opportunities pull in anti‑social directions. In Fallout: New Vegas, there are mutants who suffer from schizophrenia because of the constant use of stealth devices.

0.jpg
The source / Źródło

Książkę tę polecał Harold Finch z mojego ulubionego serialu. Czemu niewidzialność jest często wybierana zamiast niewykrywalności, skoro nadal cię czuć i słychać? Krótką powieść otwiera klimatycznie przybycie tajemniczego gościa do gospody Pod Dyliżansem w zimowy dzień. Zauważyłam wiele podobieństw do mnie w jego stylu bycia, jak unikanie obecności i wzroku ludzi, trzymanie się mroku, oraz irytacja wścibskością. Dalsza lektura uświadomiła mi, że ukrywanie się może zwrócić więcej uwagi niż odsłonięcie. Pozorna pustka w rzeczywistości odpowiadająca za zastanawiające wydarzenia będzie wzbudzać ciekawość. Materia wokół przyczepia się i reaguje na poczynania. Ekscentryczne zachowania protagonisty coraz bardziej niepokoją mieszkańców wioski, zaczynają krążyć plotki, a im więcej osób spodziewa się ducha, tym trudniej się przekraść. Niewidzialność niesie ciężką do odparcia pokusę do podglądania, rozrabiania i złodziejstwa, a moralna degradacja dokłada się do kłopotów. Odrobina bezkarności i dostępu nawet z jednostki uczyni ogromne zagrożenie, więc trochę się boję armii przyszłości. Autor prognozuje ryzyko szaleństwa przy niezbywalnej niewidzialności ciała. Nicość wypełnia się karykaturą człowieka, chyba że chce się przeziębić lub zostać potrąconym na zatłoczonej ulicy. Łatwo stać się wyrzutkiem, tak odstając i wywołując strach. Ostracyzm i niecne pobudki ciągną w antyspołecznych kierunkach. W Fallout: New Vegas są mutanci, którzy cierpią na schizofrenię z powodu nieustannego używania urządzeń maskujących.

My selfie if I were invisible: / Moje selfie, gdybym była niewidzialna:

1.png

2.png

Another example of bugs connected at butts. / Kolejny przykład robaków sklejonych dupami.

3.png


🖼 & 📃 © janinachrzan