A trip to Morocco for an extended summer...Cesta za prodlouženým léta do Maroka...

in #cesky2 years ago

So, when I look at my junior who attends the first grade and now writes assignments in a sweatshirt at home because some ... (I don't want to insult any animal or profession) promotes wearing a sweater as a national resistance, with a nostalgic tear I remember a recent trip in search of warmth on motorbikes to Morocco.
When viewing the photos, I make sure again that they cannot be compared to reality at all. I immediately remember everything in the beauty as I saw it with my own eyes, but I can imagine that others may not see it that way. But you know how it is...shared joy is double joy...

So I will share with you again some photos from the trip to Spain and Portugal.

Tak si tak při pohledu na svého juniora co navštěvuje první třídu a teď doma píše úkoly v mikině protože nějaká ... ( nechci urážet žádnou zvěř či povolání ) propaguje nošení svetru jako národní odboj s nostalgickou slzou zavzpomínám na ještě nedávné putování za teplem na tripu na motorkách do Maroka.
Při prohlížení fotek se znovu ujišťuji , že se s realitou vůbec nedají srovnat. Já si všechno hned vybavím v té kráse jak jsem to viděl na vlastní oči , ale dovedu si představit , že to tak ostatní nemusí vidět. Ale vite jak to je...sdílená radost je dvojitá radost...

Takže se s vama podělím zase o pár fotek z cesty po Španělsku a Portugalsku.

IMG_20221002_113110.jpg

ty ranní zastávky na snídani mě vždy bavili...I always enjoyed those morning breakfast stops...

IMG_20221002_113907.jpg

IMG_20221002_152012.jpg

taky jsme se zastavili prop nějaké ty špunty do lahví...we also stopped to put some corks in the bottles...

IMG_20221002_170324.jpg

při dojezdu do kempu bylo opravdu teplo...it was really hot when we got to the campsite...

IMG_20221002_192431.jpg

na večeři se dalo jet v tričku...you could go to dinner in a t-shirt...

IMG_20221003_123631.jpg

a za námi je už jen Atlantik a Amerika...and behind us is only the Atlantic and America...

IMG_20221003_125311.jpg

IMG_20221003_135138.jpg

o kousek dál podél vody...a little further along the water...

IMG_20221003_150155.jpg

povinná zastávka na kafe...mandatory coffee stop...

IMG_20221003_153032.jpg

IMG_20221003_152401.jpg

a mají tady i šalinu 😀...and they have here too ... "šalinu"...😀

IMG_20221004_120717.jpg

jako motorkáři jsme nemohli nenavštívit...as motorcyclists we couldn't not visit...

IMG_20221004_120825.jpg

IMG_20221004_201415.jpg

a šup zpátky do Španělska a zítra na trajekt...and shove back to Spain and tomorrow on the ferry...

IMG_20221004_203757.jpg

tak na zítřejší šťasnou plavbu...so happy sailing tomorrow...

Sort:  

!WINE


Congratulations, @zirky You Successfully Shared 0.200 WINEX With @mcmira1.
You Earned 0.200 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 2/2 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.250


Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us

Hele, bledá závist...
Já mám letos v jedné stopě rovných 500 km !!! No, snad bude příští rok šance udělat si aspoň pár koleček kolem komína...

Tak já nebýt na tomhle tripu tak jsem tak max na 1-2 tis.😃 Ale jinak , každý kilometr se počítá...😃

Congratulations @mcmira1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 10000 upvotes.
Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 9
Hive Power Up Day - December 1st 2022
HiveBuzz World Cup Contest - Check your ranking
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!