A trip to Morocco for an extended summer...Cesta za prodlouženým léta do Maroka...

in #ceskylast year

So the beginning of the climax of this trip has come. Not that the journey has been boring so far, it certainly hasn't. There were wonderful technical museums in Germany that I definitely want to visit again with my family, there was a lot to see in France and our campsite under the castle was really fun, and some trips in Spain and Portugal was really a motorcycle orgasm. But the destination was Morocco (even if you know it... the journey is also the destination) and so I was full of expectations.

At home, I traveled "around the chimney" and the surrounding area and then towards the Balkans, so EVERYTHING was new here.

After the mandatory procedures at the exit from the ferry and at the customs office, we were already among the people. I was quite surprised how nice and tidy everything is there, but time and kilometers traveled should put it in perspective. 😀

We spent nine days in Morocco and for the first few days I was ecstatic about the new environment and mainly perceived the different beauty of culture and travel that naturally came. If you are going to move around tourist destinations and are interested in monuments, then it is really very beautiful in Morocco. If you are a person who can't switch your social mindset, you may have a problem. Alone with myself. A friend who was there with me helped me a lot in this and always said...you can't save everyone and you can't change anything here. So, the rest of our stay in Morocco took place in a style where we tried to make the locals at least a little bit easier. Both to humans and animals.

Tak už přišel začátek vyvrcholení tohoto tripu. Ne , že by cesta doteď byla nuda , to určitě ne.V Německu byly úžasný technický muzea kam se chci určitě podívat znovu s rodinou, ve Francii se bylo na co dívat a náš kemp pod hradem byl fakt mazec no a některé cesty ve Španělsku a Portugalsku byli fakt motorkářský orgasmus. Ale cíl bylo Maroko ( ikdyž znáte to ... i cesta je cíl ) a tak jsem byl plný očekávání.

Doma jsem cestoval "kolem komína" a blízké okolí a potom směr Balkán , takže tady bylo VŠECHNO nové.

Po povinných procedůrách při výjezdu z trajektu a na celnici jsme se už dostali mezi lidi. Byl jsem docela překvapený , jak je tam všechno pěkný a upravený , ale čas a ujeté kilometry to měli uvést na pravou míru. 😀

V Maroku jsme strávili devět dní a prvních pár dní jsem byl jako u vytržení z nového prostředí a vnímal jsem hlavně tu odlišnou krásu kultury a cestování , která zákonitě přišla. Pokud se budete pohybovat po turistických destinacích a zajímají vás památky , tak je to v Maroku opravdu moc krásný. Pokud jste člověk který neumí přepnout své sociální smýšlení , tak můžete mít problém. Sám se sebou. Dost mě v tomhle pomohl kamarád co tam byl se mnou a vždy říkal...všechny nezachráníš a nic tady nezměníš . Takže zbytek pobytu v Maroku probíhal stylem že jsme se snažili alespoň trochu ulehčovat místním. Jak lidem , tak zvířatům .

IMG_20221005_143552.jpg
zbytek je ještě na celnici...the rest is still at customs...

IMG_20221005_192749.jpg

první nocleh v Maroku...first overnight stay in Morocco...

IMG_20221005_172836.jpg

něco lehkého k večeři...something light for dinner...

IMG_20221005_202155.jpg

a spát...and sleep...

IMG_20221006_071629.jpg

povinná výbava ( a není to cinzano )...mandatory equipment (and it's not a cinzano)...😁

IMG_20221006_085815.jpg

a jede se dál...and it goes on...

IMG_20221006_093339.jpg

mají tu krásný "palmy" ( za mě super nápad )they have beautiful "palm trees" (great idea for me)

IMG_20221006_143935.jpg

zastávka na tankování a hlavně stín...a stop for refueling and especially shade...

IMG_20221006_161557.jpg

a zase na chvíli v civilizaci..and again for a while in civilization..

IMG_20221006_164038.jpg

dnes náš hotel v centru...today our hotel in the center...

IMG_20221006_170928.jpg

máme pokoj do ulice...we have a room facing the street...

IMG_20221006_170907.jpg

s nádherným výhledem...with a wonderful view...

IMG_20221006_175610.jpg

královský palác...royal palace...

IMG_20221006_180949.jpg

staré město a všude přítomné odpadky...the old town and the garbage everywhere...

IMG_20221006_181155.jpg

ovšem záleží na úhlu pohledu...but it depends on the point of view...

IMG_20221006_180959.jpg

toto je ta odvrácená strana krásy , která mě naplňují smutkem. Boj o přežití...this is the flip side of beauty that fills me with sadness. The struggle for survival...

IMG_20221006_181318.jpg

a něco na naladění se na příště. Pozná někdo ? Já čuměl jak puk...and something to tune in to next time . Does anyone know? I stared like a puck...😀

Sort:  

Hey @mcmira1, here is a little bit of BEER from @timehacker for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Tak třeba u té sedmičky je to už dost na silu :) a u devítky už asi vůbec

Super vejlet. Jen tu fotku s čísly jsem nějak nepochopil.

Je to pořadí čísel podle úhlů. 1 = ůhel , 2 = 2 úhly atd. Mám k tomu ještě video a ještě další počítání. Údajně tam byla 1.matematická universita.Najdu někde fotku.
Jinak výlet opravdu mazec.Shánním od té doby lidi , co by to chtěli jet 😄

Congratulations @mcmira1! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 4 years!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - April 1st 2023
Happy Birthday to the Hive Community
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!