A trip to Morocco for an extended summer...Cesta za prodlouženým létem do Maroka...úvod

in #cesky2 years ago (edited)

So I guess I'm repeating myself, but this year it really didn't look like much riding. I mean on a motorbike and further than going to town for rolls...😀.
Already when I went to the enduro motor camp with Mír lisým this year, I thought that it didn't turn out so badly this year. I had no idea how far this was from the truth.
This is how my wife will come one day and..." honey, what would you say to a spa, let's say for less than a month? You're kidding, aren't you...? a spa...? I probably won't give it...
So if I shorten this interview, the spa turned out to be a motorcycle trip to Morocco along its own axis (for me, it's a spa 😀). They left Prague and drove along the route of the Czechia, Germany, France, Spain, Portugal, back to Spain and across the water to Morocco. For about nine days, we drove through Morocco and enjoyed the incredible scenery of the surrounding world before we then took another route home.
It was quite a lot of km (about 10,450 for me), an incredible amount of effort and countless experiences and even greater experiences. For me, it was the first such long (both kilometers and time) journey and it was also recognizable. I have traveled a little in the Balkans, but this was another level further. It left me with a lot of feelings, whether good or not, but I will never again look at the world as a tourist during any of my travels.
In the next few posts, I will try to talk about it, although it would be better to present it in a "touristic" way. 😀

Tak se asi opakuju , ale letos to opravdu nevypadalo na nějaký velký ježdění . Myslím tím na motorce a dál než do města pro rohlíky...😀.
Už když jsem jel letos na enduro motokamp s Mírem lisým , tak jsem si říkal , že to nedopadlo letos tak nejhůř. To jsem ještě netušil , jak je toto vzdálené pravdě.
To takhle přijde jednoho dne moje žena a..." zlato , co by jsi řekl lázním řekněme tak na necelý měsíc ? Si děláš srandu , že... ? lázně... ? To asi nedám...
Takže když zkrátím tento rozhovor , z lázní se vyklubal zájezd na motorkách do Maroka po vlastní ose ( pro mě prý lázně 😀). Odjíždělo se z Prahy a jelo se po trase Česko , Německo , Francie , Španělsko , Portugalsko , zpět do Španěl a přes vodu do Maroka. Nějakých devět dní jsme projížděli Maroko a kochali se neuvěřitelnou scenérií okolního světa aby jsme se následně vydali zase další cestou domů.
Bylo to docela dost km.( pro mě cca 10.450 ), neuvěřitelná dávka úsilí a nespočetně zážitků a ještě větších zážitků. Pro mě to byla první takhle dlouhá ( jak kilometrama tak časem ) cesta a taky to bylo poznat . Mám trochu projetý Balkán , ale toto bylo zase o level dál. Zanechalo to ve mě hodně pocitů , ať dobrých nebo ne , ale už se nebudu nikdy dívat při svých jakýchkoliv cestách na svět jen jako turista.
V pár následujicích postech se z toho zkusím vymluvit , ikdyž bude lepší to podat "turisticky". 😀

IMG_20220925_152040.jpg

sbalenej a junior mě ještě kontroluje před cestou...packed and junior still checks me before the trip...

IMG_20220925_195955.jpg

první noc ještě v Praze...first night still in Prague...

IMG_20220926_112748.jpg

pomalu se scházíme...we are slowly meeting...

IMG_20220926_131854.jpg

tak už jsme všichni , vyrazíme...so we are all here, let's go...

Další zastávka Německo...Next stop Germany...

Sort:  

Tak to byl určitě parádní výlet :))

To byl.Do Španělska jsem se tak trochu zamiloval a ještě dneska třetí den po návratu jsem tak nějak mimo 😀

To chápu, taky mám pro něj slabost :)

🍕 PIZZA !
@mcmira1! The Hive.Pizza team manually upvoted your post.

Learn more at https://hive.pizza!

Dobře Ty !BEER

Dík 😀

Tak to je hodně solidní nářez. neupadli ti z toho ruce a p*del? :D

Ne pecka, to se budu těšit na pokračování. :)

Asi to ještě zmíním , ale nejsem naivista , ale toto byl vážně mazec 😀

Dear @mcmira1, sorry to jump in a bit off-topic.
May I ask you to review and support the new proposal (https://peakd.com/me/proposals/240) so I can continue to improve and maintain this service?
You can support the new proposal (#240) on Peakd, Ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner.

Thank you!