Convoy to Ottawa 2022

in #cesky2 years ago (edited)

You know it. You throw a stone into the pond and the waves it creates will get up to you.
These waves will definitely affect you in some way. Maybe just by pleasantly rinsing your feet when you are afraid to enter the water or, conversely, awaken in you the possibility and desire to overcome the fear of the unknown and go swimming in places unknown to you.
By this I want to pay tribute to all those brave and determined people who have embarked on this wonderful journey, to all those who welcome them along the way and express their support for them. To all those who cook for them and help in some way, because there is strength in unity.
There is already information about the same event from Germany and support from around the world.
I keep my fingers crossed, good luck and good luck.👍

Určitě to znáte.Hodíte do rybníka kámen a vlny které to vytvoří se dostanou až k vám.
Tyto vlny vás určitě nějak ovlivní. Možná jen tím , že vám příjemně opláchnou nohy když se bojíte vstoupit do vody a nebo ve vás naopak probudí tu možnost a touhu překonat ten strach z neznáma a vydáte se si zaplavat do pro vás neznámých míst.
Tímto chci vzdát hold všem těm statečným a odhodlaným lidem , kteří se vydali na tuto úžasnou cestu , všem těm , co je po cestě vítají a vyjadřují jim svoji podporu. Všem těm , kteří jim vaří a vůbec nějak pomáhají , protože v jednotě je síla.
Už jsou i informace o stejné akci z Německa a podpoře z celého světa.
Držím palce , hodně štěstí a ať se vše podaří.👍

convoy to Ottawa

vlajka-kanada-1024x512.png

stažený soubor Brno.jpg

Omice_znak.jpg

Sort:  

Congratulations @mcmira1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 9000 upvotes.
Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 25
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!