Well, we finally have him too... Tak konečně ho máme taky...

in #ceskylast year

Well, here it is...
The long-awaited and discussed Brno metro...😄
During the years that I drove through it while it was still under construction, I never forgot to check how this construction was going and whenever I had someone in the car (especially my children) I didn't forget to tell them where we were going and what was new here..
I didn't go to see the tour or the official opening because I didn't have enough time, but the day after the start of operation, I had a trip around with my daughter, so I parked the car and we took the "metro" there and back.
If I leave aside the transport accessibility and usefulness, given that I always drive by car or on a motorcycle, I personally liked it very much. So hopefully I'll still see some interesting action.
I would really like to look at our mother earth from a greater distance...😄
p.s. And we still managed to "socialize" our Timečko 😀

No a je to tady ...
Dlouho očekávaný a diskutovaný Brněnský metro...😄
Za ty roky , co jsem přes něho ještě ve výstavbě jezdil , jsem se nikdy nezapoměl podívat jak si tato stavba vede a vždycky , když jsem měl někoho v autě ( hlavně svoje děti ) jsem je nezapoměl upozornit kudy jedeme a co je tady nového..
Nebyl jsem se podívat na prohlídku ani oficiální otevření neboť jsem časově nestíhal , ale druhý den po zahájení provozu jsem měl s dcerou cestu okolo a tak jsem zaparkoval auto a vydali jsme se na cestu "metrem " tam a zpět.
Když pominu dopravní dostupnost a prospěšnost , tak vzhledem k tomu , že jezdím stále autem a nebo na motorce , tak se mě to osobně moc líbilo. Tak snad se ještě dočkám nějaké té zajímavé akce.
Moc rád bych se podíval na naši matičku zemi z nějaké té větší vzdálenosti...😄
P.S. A ještě jsme u toho stihli "socializovat" našeho Timečka 😀

IMG_20221212_163109.jpg

IMG_20221212_163204.jpg

IMG_20221212_163329.jpg

IMG_20221212_163555.jpg

IMG_20221212_163744.jpg

IMG_20221212_164214.jpg

IMG_20221212_164247.jpg

Tak není to krásný ??? So it's not beautiful ??? 😍

Sort:  

Byl jsem na prohlídce a jsem zvědav, co vyroste u Západní brány. Na zastávku v poli je to slušně předimenzované. Brněnským metrem jsem ještě nejel.

No , neměl jsem odvahu tam vystoupit 😄