Daily reports from the February crossbar / Codzienne relacje z lutowej poprzeczki

in #contests4 months ago (edited)

Welcome to the heroes who, at the time of reading this entry, jumped over the first obstacle of February 1 - 1000 steps. That's what @poprzeczka is all about. Every day we take a thousand more steps. If you fail three times in a row, you're out. In this entry, and especially in the comments, there will be reports from the next days of competition.

Below is the list of participants, which will be gradually supplemented. You can also join. Only 2 more days to apply. Till the end.


[PL]

Witamy bohaterów, którzy w momencie czytania tego wpisu przeskoczyli pierwszą przeszkodę z 1 lutego - 1000 kroków. Na tym właśnie polega @poprzeczka. Każdego kolejnego dnia robimy tysiąc kroków więcej. Jeśli trzy razy z rzędu się nie uda - odpadasz. W tym wpisie a zwłaszcza w komentarzach będą relacje z kolejnych dni rywalizacji. Aż do końca.

Poniżej lista uczestników, która będzie stopniowo uzupełniana. Dołączyć możesz również TY. Jeszcze tylko 2 dni na zgłoszenia.


@
@ asia-pl
@ browery
@cezary-io
@ deepresearch
@ drlobes
@ edycu007
@ fredkese
@ homesteadlt
@manuvert
@ marianomariano
@ merthin
@ racibo
@
@ sk1920


I encourage you to watch and support the January game, which is now being resolved.


[PL]

Zachęcam do oglądania i kibicowania w styczniowej zabawie, która teraz właśnie się rozstrzyga.

Sort:  
Loading...
Loading...

A quick update. @edycu007 has finished the February edition. @browery, @cezary-io, @deepresearch, @manuvert, @marthin and @racibo look quite determined to continue.

As of Feb 28, @cezary-io was the leader and the only player with a clean sheet. This changed however on March 1, as he didn't clear the bar.

@merthin has dropped the bar twice, but a day off and excellent weather today are on his side. The coming weekend will be crucial, let's see if all six players make it thru.

image.png

Średni wynik JU Ż mamy wyższy niż w kolejnych ostatnich 5 miesiącach. Gratulacje dla całej grupy!
Our average result is already higher than in the last 5 consecutive months. Congratulations to the whole group!

They are still in the game/ W grze pozostali nadal: @browery, @cezary-io 💪, @deepresearcher, @edycu007 🔼, @manuvert 💪, @merthin 🆘💪*, @racibo

Pośród wyżej wymienionych będziemy mieli wielkiego zwycięzcę oraz podium.
Among the above we will have a great winner and a podium.

8..@sk1920 17, 🔼
9..@marianomariano 15 🔼 💤🎖️(personal best)
10..@homesteadlt 14 💤(the 10th place was decided by the result on February 7)
11..@fredkese 14, 🔼 💤
12..@asia-pl 6 💤
13..@drlobes 4 💤

Ikonki oznaczają osiągnięcia, które dostaną to co zbierzemy do skarbonki. Każda kolejna ikonka liczy się bardziej. Jak na razie w skarbonce mamy 4,202 HBD.

The icons mean the achievements that will get what we collect in the piggy bank. Each subsequent icon counts more. So far we have 4,202 HBD in the piggy bank.

*Dodatkowo @manuvert i @cezary-io dostali zaległą ikonkę za styczeń: 💪 - dla najwytrwalszego perfekcjonisty. Obaj w styczniu mieli serię 13 dni bez porażki. Teraz do walki o to samo włączył się także @merthin

*In addition, @manuvert and @cezary-io got an overdue icon for January: 💪 - for the most persistent perfectionist. Both were on a 13-day unbeaten streak in January. Now the @merthin has joined the fight for the same.

Helping @racibo, here's an update on @poprzeczka standings as of Feb 12. 11 players are still in the game. So, basically, all who are active, are still in. As always, the middle week of the month will filter out some players.

Clean sheet - no surprises here:
1.. @browery, @cezary-io, @manuvert, @marianomariano and @merthin.

The remaining six players did have some mishaps, but at this stage it doesn't really matter.

6.. @deepresearch 12 (last missed: 9)
7.. @sk1920 12 (11)
8.. @edycu007 and @racibo 11 (clean up to that point)
10.. @homesteadlt 11 (10)
11.. @fredkese 11 (10, 7)

image.png

!ALIVE

Bardzo, bardzo dziękuję! To było dużo pracy. Dodam ikonkę 🆘 do osiągnięć.

Thank you very much! It was a lot of work. I will add a 🆘 icon to achievements.

white spaces in the table looked rather sadly...

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @merthin. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Loading...
Loading...

Zwycięzcą po raz pierwszy 🤣 został @merthin. Gratulujemy! Tak na prawdę to wygrał już ósmą rozgrywkę z dwudziestu jeden.

The winner for the first time 🤣 was @merthin. Congratulations! In fact, he's already won eight games out of twenty-one.

To była ciekawa edycja, zobaczcie, że jedna z ikonek powtarza się nadspodziewanie często.⏫Jednak @poliac będzie trwał dłużej jak większość przewidywała.

It was an interesting edition, see that one of the icons is repeated unexpectedly often.⏫.However, the @poliac will last longer as most predicted.

1..@merthin 33 🆘🎁🔼⏫🥇🆙
2..@manuvert 32 🎁🔼⏫💪🥈
3..@cezary-io 31🎁💪
💪🥉

4..@browery 28 🔼⏫💤
5..@racibo 27 🔼⏫💤
6..@deepresearch 27 💤
7..@edycuu007 21, 🔼💤
8..@sk1920 17, 🔼💤
9..@marianomariano 15 🔼 💤🎖️(personal best)
10..@homesteadlt 14 💤(the 10th place was decided by the result on February 7)
11..@fredkese 14, 🔼 💤
12..@asia-pl 6 💤
13..@drlobes 4 💤

Pula zebrana w skarbonce to 6,564 HBD. Jest progres.

Congrats to all and especially @merthin of course!
Good luck for March now!
!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @manuvert. (8/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

luv this game!

!ALIVE

@manuvert! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @merthin. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

a good month, well played everyone.

a little correction - March '23 is my 10th title ;-)

O zwycięstwo nadal walczą: @ browery, @ cezary-io 💪, @ deepresearcher, @ edycu007 🔼, @ manuvert 💪, @ merthin 🆘, @ racibo

They are still fighting for victory: @browery, @cezary-io 💪, @deepresearcher, @edycu007 🔼, @manuvert 💪, @merthin 🆘, @racibo

Pośród wyżej wymienionych będziemy mieli wielkiego zwycięzcę oraz podium.
Among the above we will have a great winner and a podium.

8..@sk1920 17, 🔼
9..@marianomariano 15 🔼 💤🎖️(personal best)
10..@homesteadlt 14 💤(the 10th place was decided by the result on February 7)
11..@fredkese 14, 🔼 💤
12..@asia-pl 6 💤
13..@drlobes 4 💤

Ikonki oznaczają osiągnięcia, które dostaną to co zbierzemy do skarbonki. Każda kolejna ikonka liczy się bardziej. Jak na razie w skarbonce mamy 4,224 HBD.

The icons mean the achievements that will get what we collect in the piggy bank. Each subsequent icon counts more. So far we have 4,224 HBD in the piggy bank.

*Dodatkowo @manuvert i @cezary-io dostali zaległą ikonkę za styczeń: 💪 - dla najwytrwalszego perfekcjonisty. Obaj w styczniu mieli serię 13 dni bez porażki. Teraz również walczą o tytuł "siłacza" lub "najbardziej wytrwałego".

*In addition, @manuvert and @cezary-io got an overdue icon for January: 💪 - for the most persistent perfectionist. Both were on a 13-day unbeaten streak in January. Now they also compete for the title of 'strongman' or 'most persistent'.

Wow, still 7 people above the bar after 23 days, that's great. Keep it up y'all!
Happy stepping, !ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @manuvert. (4/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Znamy już medalistów (🎁). Dokładnie te same grono co miesiąc temu. Oni walczą o zwycięstwo:
We already know the medalists (🎁). Exactly the same group as a month ago. They fight for victory:

@manuvert🔼, @merthin🔼 i @cezary-io.

Na nowej, marcowej rozgrywce mogą już się skupić:
They can now focus on the new March game:

4..@browery 28 🔼💤
5..@racibo 27 🔼💤
6..@deepresearch 27 💤
7..@edycuu007 21, 🔼💤
8..@sk1920 17, 🔼💤
9..@marianomariano 15 🔼 💤🎖️(personal best)
10..@homesteadlt 14 💤(the 10th place was decided by the result on February 7)
11..@fredkese 14, 🔼 💤
12..@asia-pl 6 💤
13..@drlobes 4 💤

today cleared, post coming soon!

Chyba tu nie pisałem, że w obecnej edycji najwytrwalszym "pokonywaczem" poprzeczki 💪został cezary-io, który miał bezbłędne dni aż do 28 dnia rozgrywki. 💪* - oznacza zaległe osiągnięcia za styczeń. Niewielkie zmiany w klasyfikacji. Nadal trójka walczy o zwycięstwo.

I don't think I wrote here that in the current edition, the most persistent 'overcomer' of the bar 💪 was ​​Cezary-io, who had flawless days until the 28th day of the game. 💪 - means overdue achievements for January. Minor changes in clasification.The three are still fighting for the win.

1..@merthin 33 🆘🎁🔼
2..@manuvert 32 🎁🔼💪*
3..@cezary-io 31🎁💪*💪

Another podium, yay!! It might be over for me though, because I am not sure I have 35k in me for tomorrow (well today since it's almost 5am, damn I need to sleep...)
Happy stepping, !ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @manuvert. (6/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

All the best to everyone

Congratulations @poprzeczka! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 3500 upvotes.
Your next target is to reach 3750 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the January PUM Winners
Feedback from the February Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - January 2023 Winners List
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

I counted 13 participants. The first days are pretty easy and we all keep playing.

Naliczyłem 13 uczestników. Pierwsze dni są dość proste także wszyscy gramy dalej.

Przypominam, że mając ten link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ou8AUlPBSsrGTFqAw4ir-I4F1HnjWmIgX_Ld2H2WCvs/edit?usp=sharing

Możecie pomóc w aktualizacji danych i przebiegu zabawy

Recall that with this link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ou8AUlPBSsrGTFqAw4ir-I4F1HnjWmIgX_Ld2H2WCvs/edit?usp=sharing

You can help update the data and the course of the game