Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Motivasyon

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Mükemmel bir cumartesi günü sabahında çok önemli bir finansçı olan Özgür Demirtaş'ın motivasyon kaynağını öğrenmeye ne dersiniz?. Motivasyonunuzu kaybettiğinizde veya motive olmaya ihtiyaç duyduğunuzda izleyebileceğiniz bir motivasyon videosudur.


Source 

Geçmişten ders alabilmek için onu bilmeliyiz. Ancak hayatınız 100 dakika ise 100 dakikanın hepsini geçmişe ayıramazsınız. Çünkü, bütün zamanınızı geçmişe ayırırsanız geride kalırsınız. Bizim en büyük hatalarımızdan biri geçmişe takılı olarak kalmaktır. Geçmişe takılı insanlar geleceği ıskalıyor. Gerçeği bilsek bile zaman zaman bu hataya düşüyoruz. Bu nedenle bazen bizi harekete geçirecek sözlere ihtiyaç duyuyoruz. @iktisat hesabı olarak iktisatçıların ve ekonomi ile ilgilenen bireylerin rahatlıkla tanıyacağı ve saygı duyduğu bireylerden biri olan Özgür Demirtaş ile biraz hareketlenelim. 

Özgür Demirtaş'ın bütün görüşlerini onaylıyorum diyemem. Zaten kimse mükemmel değildir. Ancak çalışmayı öven ve insanı teşvik eden yönünü önemsiyorum. Özgür Demirtaş'ın samimi biçimde anlattığı hikayesini dinlemek isteyeceğinizi düşünüyorum. Özgür Demirtaş, samimi görüntüleriyle halkın ilgisini çekmişti. Bakalım şimdi ne düşüneceksiniz?

"Dışarıdan verilen motivasyon çalışmaz." Dışarıdan verilen sürdürülebilirliği yoktur. Motivasyon içeriden gelmelidir. Kendi kamçınızı kendiniz bulmalısınız ve çok çalışmalısınız. Zor olacak, çok zor olacak, hiç kolay olmayacak. Bunu bilin ve çalışın. 

Zamanın doğrularını yaparsanız başarılı olursunuz ve zeki insanlar zamanın doğrularını yaparlar demektedir. Özgür Demirtaş'ın bütün görüşlerine katılmamakla birlikte kısır siyasete bütün gününüzü ayırmayın sözlerinin altına imzamı atarım. Şöyle bir gazlanmak istediğiniz an izlemenizi tavsiye ederim. İktisat online olarak öğrenmeyi öğrenmek ve motivasyon videoları konularına daha çok değineceğim. Siz ne düşünüyorsunuz?

Personal Blog: İktisat Sözlüğü 


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @iktisat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
SteemFest⁴ - Meet the Steemians Contest
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!