Giải thích về cách tạo tài khoản trên nền tảng EOS

in #eos5 years ago

eos.png

Có rất nhiều người đang không hiểu về các dapp trên nền tảng EOS. Riêng việc tạo tài khoản thôi cũng đã rất phức tạp rồi. Nhưng thực ra thì nếu hiểu 1 chút về nền tảng EOS thì các bạn sẽ thấy việc này thực ra không quá phức tạp lắm đâu. Và trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ vấn đề hơn

EOS là một hệ điều hành trên nền tảng blockchain. Vì vậy để hoạt động (như máy tính) cần có phải có RAM, CPU và Network Bandwidth. Do đó, mỗi tài khoản EOS cũng cần có RAM, CPU và Network Bandwidth thì mới có thể hoạt động. Để hiểu chi tiết CPU, RAM, Bandwidth như nào thì mình sẽ giải thích trong 1 bài khác, vì vấn đề này rất rộng nên khó giải thích ngắn trong bài viết này, nhưng các bạn cứ hình dung nó như là các thành phần của máy tính là ok.
Đó là lý do tại sao khi tạo tài khoản EOS, bạn cần phải trả 1 khoản phí nhỏ cho nguồn tài nguyên này.

Có 1 điều hơi phức tạp của EOS, đó là khi bạn muốn tạo 1 tài khoản trên nền tảng EOS, bạn sẽ buộc phải nhờ 1 người đã có tài khoản EOS giúp bạn tạo tài khoản. Bạn không thể tự tạo tài khoản cho chính mình. Điều này được giải thích chính là do tài khoản EOS cần RAM, CPU, Network Bandwidth, và bạn ko thể tự tạo cho mình từ đầu được, mà phải có người tạo cho bạn :D Đoạn này hơi phức tạp đúng không? nhưng mà đây là cách giải thích đơn giản nhất mà tôi có thể diễn tả cho các bạn rồi.

EOS không giống như các crypto khác - phát triển ví trên nền tảng blockchain của mình và cho người dùng sử dụng để trữ coin. EOS không có điều đó. Các bạn sẽ phải tìm 1 cái ví của bên thứ 3 và liên kết nó với tài khoản EOS (do người khác tạo ra cho mình). Và 1 trong những ví được EOS hỗ trợ và khuyến cáo sử dụng, đó là Scatter

7ohP4GDMGPrUMp8dW6yuJTR9MKNu8P8DCXDU9qmmp8oeCFwCo1pGiHQLw83BPEyUEXyQyLH5q7yt7eUVpBwEe7Zw4jq62xxk98Hm.png

Các bạn tạo tài khoản trên Scatter, sau đó gửi public key cho người giúp mình tạo tài khoản EOS. Ở đây, EOS cũng khuyến cáo, người giúp bạn tạo tài khoản EOS nên là 1 người bạn mà bạn quen biết, vì cơ chế hiện tại của EOS chưa đủ dễ hiểu với tất cả mọi người, nên bạn cần những người tin cậy để làm việc này cho bạn.
Các bạn sẽ tự hỏi là nếu đưa public key cho người tạo thì họ có thể vào được ví và toàn quyền sử dụng được không? Câu trả lời là KHÔNG. Tại sao? Nếu bạn nào có kiến thức về blockchain sẽ hiểu có 2 loại key : public key và private key. Cái quyết định đến sự an toàn của ví chính là private key. Public key chỉ đơn giản là 1 chìa khoá công khai, chia sẻ trong 1 số trường hợp cụ thể (chi tiết của 2 loại key này tôi cũng sẽ có 1 bài viết sau).

Như vậy, tôi xin tóm tắt lại như sau
B1: tạo tài khoản trên Scatter
B2: đưa public key trên Scatter cho 1 người bạn của mình để nhờ tạo tài khoản EOS
B3: Sử dụng tài khoản EOS trên hệ thống blockchain

Bài viết này chỉ nhằm giúp các bạn có cái nhìn tổng quát, nếu mình hướng dẫn chi tiết ngay thì sẽ rất khó hình dung. Mình sẽ tiếp tục viết các bài viết về EOS. Đây là chủ để rất hay và có nhiều cơ hội đầu tư trong đó. Các bạn không hiểu gì hay comment bên dưới nhé.

Sort:  

Chúc mừng @longphibtc11, bạn đã nhận được một upvote. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

@longphibtc11 purchased a 14.88% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by longphibtc11 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @longphibtc11! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @longphibtc11! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!