Домашній сир- смак мого дитинства (En/Ua)

Hello.
I now live with my son in the village. Therefore, we decided to eat only organic food. My neighbors have a cow. The hostess grazes the cow every day where the lush grass grows green. And the cow gives tasty useful milk. So, when I came to the village, I bought their dairy products from my neighbors. It is very convenient. In order not to bring store-bought food from the city. I bought sour milk cheese, it has a reduced fat content, because the milk passes through a special separator. There, the cream separates and the milk becomes less fat. From the cream the hostess makes sour cream or butter. Sour cream is very thick. I bought sour cream. And for my son I bought homemade, fresh milk. Then I brought it to a boil in a saucepan so that the milk did not turn sour. My son Maxim refused to drink cocoa with homemade milk. He got used to the taste of store-bought milk. And he did not like it. So I decided to do a little trick and use the milk so that my son could not notice it. I really want my son to gain strength, fresh air and benefits from home-grown products in the village.

20211021_105714.jpg

Привіт.
Я зараз живу зі своїм сином в селі. Тому вирішили харчуватися виключно екологічною їжею. Мої сусіди мають корову. Господиня щодня пасе корову там, де зеленіє соковита трава. А корова дає смачне корисне молоко. Отож, я придбала в своїх сусідів, коли приїхалав село, їхню молочну продукцію. Це дуже зручно. Щоб не вести з собою з міста магазинну їжу. Я купила кисломолочний сир, він має понижену жирність, бо молоко проходить через спеціальний апарат сепаратор. Там відділяються вершки і молоко стає менше жирне. З вершків господиня робить сметану або масло. Сметана дуже густа. Я придбала сметану. І ще для свого сина я купила домашнє, свіже молоко. Потім його в каструлі довела до кипіння, щоб молоко не прокисло. Мій син Максим відмовився пити какао з домашнім молоком. Він звик до смаку магазинного молока. І це йому було не до вподоби. Тому я вирішила трохи похитрувати і використати молоко так, щоб мій син не зміг його помітити. Я дуже хочу, щоб в селі мій син набрався сил, свіжого повітря і користі з домашніх продуктів.

20211021_104436.jpg

What I like most is the sour milk cheese that my neighbor makes. I can eat it without anything. It is so delicious that I enjoy and want to eat more. This is a real vegetable protein. That's why today I will prepare cheese for Maxim.

Найбільше я люблю кисломолочний сир, який виготовляє моя сусідка. Я можу його їсти без нічого. Він на стільки смачний, що я насолоджуюся і хочу їсти ще. Це справжній рослинний білок. Тому я сьогодні буду готувати для Максима сирок.

20211021_104522.jpg

Homemade sour cream is very fatty. It can be spread on bread instead of butter. It is very thick. I bought sour cream, because Maxim loves to eat everything with sour cream, and dumplings, and potatoes, and buns.

Домашня сметана дуже жирна. Її можна мастити на хліб замість масла. Вона дуже густа. Я купила сметану, бо Максим дуже любить їсти все з сметаною, і вареники, і картоплю, і булочки.

20211021_104501.jpg

Homemade milk, after boiling, I put to cool. A yellow film appeared on the milk. It's the same sour cream. And because of this Maxim said that he would not drink milk.

Домашнє молоко, після кип'ятіння я поставила охолонути. На молоці з'явилася жовта плівка. Це та ж сметана. І саме через цю плівку Максим сказав, що пити молоко не буде.

20211021_101119.jpg

In the morning I gathered a large mug of raspberries in my garden. Raspberries are sweet, fragrant, and the color is so beautiful - crimson. This will be a surprise for my son. He will wake up, and I will offer him a home term with raspberries!

Зранку я назбирала велику кружку малини в своєму саду. Малина солодка, пахуча, а колір такий красивий- малиновий. Ото буде сюрприз для сина. Він проснеться, а я йому запропоную домашній строк з малиною!

20211021_104710.jpg

This food was once prepared for me by my grandmother. I was still young then. My grandmother told me to collect raspberries on a plate. Then my grandmother crushed raspberries with a fork, added sugar and sour cream. That's why I called this food the taste of childhood. It's even the smell of childhood. I hope Maxim will like it too.

Таку їжу колись готувала мені моя бабуся. Я була тоді ще маленька. Бабуся сказала мені назбирати малини в тарілочку. Потім бабуся подавила вилочкою ягоди малини, додала цукру і сметани. Тому я цю їжу назвала смак дитинства. Це навіть і запах дитинства. Я сподіваюся, що Максимові також сподобається.

20211021_104744.jpg

I made this dish a little more complicated. Chopped raspberries and added cottage cheese. I mixed everything together.

Я трохи ускладнила цю страву. Подрібнила малину, і додала кисломолочний сир. Все разом перемішала.

20211021_104812.jpg
You can add a spoonful of sour cream.

Можна додати ложку сметани.

20211021_104848.jpg

I warmed some milk in the container. And I added this warm milk to the mixture. Once again I stirred everything.

В ємності я загріла трохи молока. І це тепле молоко додала до суміші. Ще раз все розмішала.

20211021_104920.jpg

Kids love sweets, so I added a spoonful of sugar and mixed everything again.

Діти дуже люблять солодке, тому я додала ложку цукру і ще раз все перемішала.

20211021_105019.jpg

Such a plate with a raspberry smile was waiting for my son.

Вуаля, на мого сина чекала ось така тарілочка з малиновою усмішкою.

20211021_105235.jpg

Maxim was surprised, he was happy. And when he tried it, he said it was beautiful and very tasty. Maxim asked me to take a picture of him. He showed different emotions. I am very glad that he liked my food.

Максим був здивований, він зрадів. А коли спробував, то сказав, що це красиво і дуже смачно. Максим просив мене фотографувати. Він робив різні емоції. Я дуже радію, що йому сподобалася моя їжа.

20211021_105732.jpg

20211021_105800.jpg

The ingredients of my raspberry cheese are simple.
It was important to have homemade products.
Sour milk cheese
Sour cream
Milk
A spoonful of sugar
And berries, I have raspberries.

20211021_105805.jpg

Інгредієнти мого сиру з малиною прості.
Важливо мали домашні продукти.
Кисломолочний сир
Сметана
Молоко
Ложку цукру
І ягоди, у мене малина.

20211021_105822.jpg

Sort:  

Oh, you are so lucky to have fresh rasberries :)

Thank you. We planted such a variety of raspberries that we bear fruit all summer long, until autumn. every time I cut completely, so that in the spring there were new shoots and raspberries were big.

Я цього року малини і не пробувала. А як прочитала то аж пені запахло і слинка потекла!😋😋😋

Це вже остання в цьому році, будемо чекати в наступному році малину.

Love your Foodie post!

Yum! You have been curated @anggreklestari on behalf of FoodiesUnite.net on #Hive. Thanks for using the #foodie tag. We are a tribe for the Foodie community with a unique approach to content and community and we are here on #Hive.

Join the foodie fun! We've given you a FOODIE boost. Come check it out at @foodiesunite for the latest community updates. Spread your gastronomic delights on and claim your tokens.

Join and Post through the Community and you can earn a FOODIE reward.

Banner_followBHcommentsize.png