Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Day 8 Results + Day 11 Schedule

in POLIAClast year

POLIAC1.png

It is clear that the weekend is for rest. After a very good Friday Saturday was weak in all leagues, I could not praise you yesterday. I invite you to a short report.

[POL] Widać wyraźnie, że weekend służy odpoczynkowi. Po bardzo dobrym piątku sobota była słaba we wszystkich ligach, mogłem was wczoraj nie chwalić. Zapraszam do krótkiej relacji.


POLIAC 6.1

8-3.jpg
Source: raport @manuvert

A huge stir at the top of the table. Leader @grecki-bazar-ewy's loss to @merthin didn't deprive her of the leadership seat, but runner-up @practicaleric's loss to @cezary-io saw him drop two positions. @bucipuci was supposed to give up points at the weekend, the problem is that nobody wants to take them from him, which is why he is already in second place. But everything is still possible, because as many as five players have the same points and only 3 points loss to the leader. The average of the queue is 19207 steps.

[POL] Ogromne poruszenie na szczycie tabeli. Przegrana liderki @grecki-bazar-ewy z @merthin nie pozbawiła jej fotela lidera, ale przegrana wicelidera @practicaleric z @cezary-io spowodowała jego spadek o dwie pozycje. @bucipuci miał w weekendy oddawać punkty, problem w tym, że nikt od niego nie chce ich wziąć, dlatego jest już na drugim miejscu. Ale wszystko jest jeszcze możliwe, bo aż pięciu gracy ma tyle samo punktów i zaledwie 3 punkty straty do liderki. Średnia kolejki to 19207 kroków.

Round 82022-01-08Results
@venan@manuvert0 - 13189
@cezary-io@practicaleric30515 - 29525
@merthin@grecki-bazar-ewy34736 - 27075
@pagane@dirkzett6804 - 11285
@sk1920@flaxz7878 - 19193
@browery@mariya3632262 - 19191
@bucipuci@sandraa111910 - 10413
@ptaku@masoom5321 - 20883

The 100 AFIT award for the activity goes to @merthin, while the unlucky loser of the round was @practicaleric, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @merthin, natomiast pechowym przegranym kolejki został @practicaleric, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@grecki-bazar-ewy21212389124132
2@bucipuci18321009194598
3@masoom18232284150444
4@practicaleric18218408162120
5@browery18215292188306
6@manuvert18181714161606
7@flaxz15175363125960
8@merthin12215793210948
9@ptaku12141161158841
10@cezary-io9172029209784
11@dirkzett12122640136319
12@sk1920990656124100
13@venan6124970198459
14@mariya363141263194683
15@sandraa1356934184541
16@pagane048205145269

The hit of the eleventh round will be the duel of @bucipuci vs. @manuvert. In this round I can include to the equal duels matches @ptaku vs. @practicaleric and @ptaku vs. @practicaleric.

[POL] Hitem jedenastej kolejki będzie pojedynek @bucipuci vs. @manuvert. W tej kolejce do wyrównanych pojedynków mogę zaliczyć mecze @ptaku vs. @practicaleric oraz @masoom vs. @grecki-bazar-ewy.

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1


POLIAC 6.2

8-2.jpg
Source: raport @ilodz24hd

Everyone is wondering croc will stop @cryptospa, in the last round @asia-pl tried but fell. The three chasers finished their duels successfully. @homesteadlt beat @racibo and thus jumped up two positions to 5th place. At the bottom of the table @romualdd finally scored a win after a week of defeats, it hasn't changed his place in the table yet, but he already has a chance to get out of the relegation zone. The average of the queue is 12420 steps.

[POL] Wszyscy zastanawiają się kro zatrzyma @cryptospa, w ostatniej kolejce @asia-pl próbowała, ale poległa. Trójka pościgowa zakończyła swoje pojedynki sukcesem. @homesteadlt pokonał @racibo i dzięki temu przeskoczył o dwie pozycje do góry na 5 miejsce. Na dole tabeli @romualdd po tygodniu porażek wreszcie zaliczył wygraną, nie zmieniło to jeszcze jego miejsca w tabeli, ale już ma szansę na wydostanie się ze strefy spadkowej. Średnia kolejki to 12420 kroków.

Round 82022-01-08Results
@stefannikolov@davidthompson5710162 - 16176
@notak@giulius8029 - 0
@pjansen@davidesimoncini10444 - 7238
@cryptospa@asia-pl19494 - 10476
@kiel91@matthew115069 - 11334
@krakonos@romualdd5631 - 12790
@homesteadlt@racibo14990 - 12524
@zimnaherbata@ilodz24hd7196 - 24752

The 100 AFIT award for the activity goes to @ilodz24hd, while the unlucky loser of the round was @racibo, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ilodz24hd, natomiast pechowym przegranym kolejki został @racibo, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@cryptospa24169528108209
2@ilodz24hd18156482102345
3@notak1812850086056
4@pjansen189022666877
5@homesteadlt159352696346
6@asia-pl157861672900
7@davidthompson571210607599280
8@racibo1210585894969
9@krakonos127750490169
10@matthew198883694268
11@stefannikolov98550799528
12@giulius98096386716
13@kiel9197347989597
14@zimnaherbata659706100317
15@davidesimoncini369054115239
16@romualdd363340124384

The hit of the eleventh round will be the duel of @racibo vs. @cryptospa. In this round I can include to the equal duels matches @matthew1 vs. @notak and @davidesimoncini vs, @giulius.

[POL] Hitem jedenastej kolejki będzie pojedynek @racibo vs. @cryptospa. W tej kolejce do wyrównanych pojedynków mogę zaliczyć mecze @matthew1 vs. @notak oraz @davidesimoncini vs, @giulius.

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

8-1.jpg
Source: raport @markhodge

@rozioo celebrated his daughter and wife's birthday, which immediately took its toll on the results, a walkover from @axel-mccornstack pushed him off the podium. After two series with lots of steps @ykretz.sports took a rest day, but his rival had an even worse day, which translated into a win for the Frenchman, he still keeps close to the top. @ziabutt3836 is sitting on the leader's seat, will anyone threaten him in the near future, if so, who? The average of the round is 11834 steps.

[POL] @rozioo świętował urodziny córki i żony, co od razu odbiło się na wynikach, walkower z @axel-mccornstack zepchnął go poza podium. Po dwóch seriach z dużą ilością kroków @ykretz.sports zrobił sobie dzień odpoczynku, ale jego rywal miał jeszcze gorszy dzień, co przełożyło się na wygraną Francuza, wciąż utrzymuje bliski kontakt z czołówką. @ziabutt3836 rozsiadł się na fotelu lidera, czy ktoś mu zagrozi w najbliższym czasie, jeśli tak to kto? Średnia kolejki to 11834 kroków.

Round 82022-01-08Results
@soluce07@dontcare895801 - 12501
@martusamak@liftslikealady15275 - 20414
@deepresearch@markhodge0 - 11607
@fredkese@griega10197 - 0
@ykretz.sports@kwsnomzys8873 - 4122
@ziabutt3836@kpreddy24122 - 7943
@rozioo@axel-mccornstack0 - 15878
@mushanov@stewie.wieno11120 - 5991

The 100 AFIT award for the activity goes to @ziabutt3836, while the unlucky loser of the round was @martusamak, he also receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ykretz.sports, natomiast pechowym przegranym kolejki został @martusamak, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ziabutt38362422156083769
2@axel-mccornstack219794733504
3@dontcare891812059478997
4@rozioo18118982111757
5@mushanov18117062111383
6@ykretz.sports1514930379842
7@markhodge159155075913
8@fredkese126093856700
9@martusamak109566082803
10@liftslikealady978702122808
11@stewie.wieno97436397384
12@kwsnomzys65473682686
13@deepresearch63787684463
14@kpreddy41967174092
15@soluce0712334981556
16@griega112505117141

The hit of the eleventh round will be the duel of @dontcare89 vs, @axel-mccornstack. In this round I can include to the equal duels matches @deepresearch vs. @mushanov and @ykretz.sports vs, @ziabutt3836.

[POL] Hitem jedenastej kolejki będzie pojedynek @dontcare89 vs, @axel-mccornstack. W tej kolejce do wyrównanych pojedynków mogę zaliczyć mecze @deepresearch vs. @mushanov oraz @ykretz.sports vs, @ziabutt3836.

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC4.gif


Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

A bit of !WINE for the Poliac League


Congratulations, @davidesimoncini You Successfully Shared 0.100 WINEX With @poliac.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.272

Thanks for the update, @poliac!
Have a nice week!
!ALIVE

Nice :) @tipu curate

Thank you 👍