Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Day 9 Results + Day 12 Schedule

in POLIAClast year

POLIAC1.png

** Many of us had a lazy weekend, but there were also those who spent it exceptionally actively, thanks to which they improved their positions in the table. I invite you to a short report.**

[POL] Wielu z nas weekend miało leniwy, ale byli też tacy, którzy spędzili go wyjątkowo aktywnie, dzięki czemu poprawili swoje pozycje w tabeli. Zapraszam do krótkiej relacji.


POLIAC 6.1

9-1.jpg
Source: raport @ptaku

Before I focus again on the castling at the top, a few words about an epic virtual duel in the mountains. @merthin and @ptaku spent Sunday on mountain expeditions, as it so happened that fate paired them on that day. @merthin turned out to be better by 109 steps, as a consolation for @ptaku there is a prize for the unlucky loser. There was an earthquake at the top of the table, leader @grecki-bazar-ewy lost their second game in a row and dropped to fourth. The leader's seat was jumped by @bucipuci, thanks to the fact that no one wanted to win against him at the weekend, which is a pity, because during the week he will be rather unreachable for other players. Five more players have the same number of points as the leader. In the relegation zone still remain @sandraa1 and @pagane. The queue average is 19629 steps.

[POL] Zanim znów skupię się na roszadach w czołówce, kilka słów o epickim wirtualnym pojedynku w górach. @merthin i @ptaku niedzielę spędzili na górskich wyprawach, tak złożyło się, że los ich połączył w tym dniu w parę. O 109 kroków lepszy okazał się @merthin, na pocieszenie dla @ptaku została nagroda dla pechowego przegranego. Na czele tabeli trzęsienie ziemi, liderka @grecki-bazar-ewy przegrała drugi mecz z rzędu i spadła na czwartą pozycję. Na fotel lidera wskoczył @bucipuci, dzięki temu, że nikt nie chciał z nim wygrać w weekend, szkoda, bo w tygodniu będzie raczej nieosiągalny dla innych graczy. Taką samą liczbę punktów co lider ma jeszcze pięciu graczy. W strefie spadkowej wciąż pozostają @sandraa1 i @pagane. Średnia kolejki to 19629 kroków.

Round 92022-01-09Results
@venan@dirkzett0 - 11306
@grecki-bazar-ewy@flaxz24225 - 25697
@practicaleric@mariya3624333 - 23991
@manuvert@sandraa111069 - 9016
@cezary-io@masoom14323 - 24497
@merthin@ptaku30863 - 30754
@pagane@bucipuci6183 - 16158
@sk1920@browery13213 - 20490

The 100 AFIT award for the activity goes to @merthin, while the unlucky loser of the round was @ptaku, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @merthin, natomiast pechowym przegranym kolejki został @ptaku, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@bucipuci21337167200781
2@masoom21256781164767
3@practicaleric21242741186111
4@grecki-bazar-ewy21236614149829
5@browery21235782201519
6@manuvert21192783170622
7@flaxz18201060150185
8@merthin15246656241702
9@dirkzett15145231136319
10@ptaku12171915189704
11@cezary-io9186352234281
12@sk19209103869144590
13@venan6124970209765
14@mariya363165254219016
15@sandraa1365950195610
16@pagane054388172712

Duels worth special mention: @dirkzett vs. @masoom and @grecki-bazar-ewy vs. @ptaku.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @dirkzett vs. @masoom oraz @grecki-bazar-ewy vs. @ptaku.

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1


POLIAC 6.2

9-2.jpg
Source: raport @racibo

League 2 leader @cryptospa still without defeat with a safe lead over the others. @ilodz24hd returned to the vice-leader seat, it was a very successful weekend for him. The same cannot be said about Sunday @notak, a weaker result was immediately taken advantage of by his rival @asia-pl. Points were also scored by @homesteadlt, who gave no chance to @zimnaherbata, who had a chance to bounce back to a safe distance from the relegation zone. The relegation zone remains @davidesimoncini and @romualdd, but one win for either of them could change that. The queue average is 11493 steps.

[POL] Lider 2 ligi @cryptospa wciąż bez porażki z bezpieczną przewagą nad innymi. Na fotel wicelidera powrócił @ilodz24hd, to był dla niego bardzo udany weekend. Tego samego o niedzieli nie może powiedzieć @notak, słabszy wynik od razu wykorzystała jego rywalka @asia-pl. Punkty zdobywa też @homesteadlt, który nie dał szans @zimnaherbata, który miał okazję odskoczyć na bezpieczną odległość od strefy spadkowej. W strefie spadkowej pozostają @davidesimoncini i @romualdd, ale jedno zwycięstwo któregoś z nich może to zmienić. Średnia kolejki to 11493 kroków.

Round 92022-01-09Results
@stefannikolov@giulius6818 - 13660
@davidthompson57@davidesimoncini11379 - 0
@notak@asia-pl5489 - 8287
@pjansen@matthew110852 - 11504
@cryptospa@romualdd17963 - 10051
@kiel91@racibo2694 - 13133
@krakonos@ilodz24hd5047 - 30590
@homesteadlt@zimnaherbata15782 - 9148

The 100 AFIT award for the activity goes to @ilodz24hd, while the unlucky loser of the round was @pjansen, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ilodz24hd, natomiast pechowym przegranym kolejki został @pjansen, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@cryptospa27187491118260
2@ilodz24hd21187072107392
3@notak1813398994343
4@homesteadlt18109308105494
5@pjansen1810107878381
6@asia-pl188690378389
7@racibo1511899197663
8@davidthompson571511745499280
9@matthew112100340105120
10@giulius129462393534
11@krakonos1282551120759
12@stefannikolov992325113188
13@kiel91976173102730
14@zimnaherbata668854116099
15@romualdd373391142347
16@davidesimoncini369054126618

Duels worth special mention: @notak vs. @homesteadlt and @giulius vs. @ilodz24hd.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @notak vs. @homesteadlt oraz @giulius vs. @ilodz24hd.

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

9-3.jpg
Source: raport @kwsnomzys

The hit of the last round was the duel at the top of the table, the leader @ziabutt3836 didn't give any chances to the vice-leader @axel-mccornstack and pushed him into nothingness, to be precise into the fifth place. The runner-up was @dontcare89, who steadily climbed up the table from the very beginning. A crisis of form and creative energy was experienced by @rozioo, but despite this, he managed to cope with @stewie.wieno. @griega scored a second point doing nothing and escaped from the last place in the table. In the third division, I don't plan on relegation because there's nowhere else to go. The queue average is 14233 steps.

[POL] Hitem ostatniej kolejki był pojedynek na szczycie tabeli, lider @ziabutt3836 nie dał żadnych szans wiceliderowi @axel-mccornstack i zepchnął go w nicość, a tak dokładnie na piąte miejsce. Na fotel wicelidera wskoczyła @dontcare89, która od samego początku systematycznie wspinała się w górę tabeli. Kryzys formy i weny twórczej przeżywa @rozioo, ale mimo tego poradził sobie z @stewie.wieno. @griega zdobyła drugi punkt nic nie robiąc i uciekła z ostatniego miejsca w tabeli. W trzeciej lidze nie planuję spadków, bo już nie ma gdzie. Średnia kolejki to 14233 kroków.

Round 92022-01-09Results
@soluce07@mushanov5346 - 15787
@stewie.wieno@rozioo5092 - 9179
@axel-mccornstack@ziabutt383617053 - 35258
@kpreddy@ykretz.sports5459 - 12281
@kwsnomzys@fredkese10594 - 10421
@griega@deepresearch0 - 0
@markhodge@martusamak10484 - 31745
@liftslikealady@dontcare8914487 - 16071

The 100 AFIT award for the activity goes to @ziabutt3836, while the unlucky loser of the round was @axel-mccornstack, he also receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ykretz.sports, natomiast pechowym przegranym kolejki został @axel-mccornstack, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ziabutt383627256818100822
2@dontcare892113666593484
3@mushanov21132849116729
4@rozioo21128161116849
5@axel-mccornstack2111500068762
6@ykretz.sports1816158485301
7@markhodge15102034107658
8@martusamak1312740593287
9@fredkese127135967294
10@liftslikealady993189138879
11@stewie.wieno979455106563
12@kwsnomzys96533093107
13@deepresearch73787684463
14@kpreddy42513086373
15@griega212505117141
16@soluce0712869597343

Duels worth special mention: @liftslikealady vs. @rozioo and @dontcare89 vs. @ziabutt3836.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @liftslikealady vs. @rozioo oraz @dontcare89 vs. @ziabutt3836.

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC4.gif


Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

This is fun getting daily updates. Today was a slow one, so tomorrow will be better!


And I thought I had this one in the bag😱😄

There’s a lot of great competitor here!
First results is to make movement everyday!
Congratulation all!
!lol
!PGM

Sent 0.1 PGM tokens to @stewie.wieno, @poliac

remaining commands 2

Buy and stake 10 PGM token to send 0.1 PGM per day,
100 PGM token to send 0.1 PGM three times per day
500 to send and receive 0.1 PGM five times per day
1000 to send and receive 0.1 PGM ten times per day

image.png
Discord image.png

Does refusing to go to the gym
count as resistance training?

Credit: marshmellowman
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of @stewie.wieno
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (1/4)

Several close duels, that's great. Well, maybe not when you lose by a just a few steps of course. At least, in today's game, my loss should not be a close one !lolz

My daughter thinks I don't give her enough privacy.
At least that's what she wrote in her diary.

Credit: henryglowz
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of @manuvert
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (1/1)

hey hey ! I'm not too bad this time ! I hope I will stay in the first half of the league ! !LUV

I expected someone to "get mad" at me on Saturday and Sunday :-)
!LUV

Hi, my phone is faulty so I might not post most days until I get another

Sad to hear this. Hope you solve your problem ASAP. We miss you :)

Wow, I made it up one spot with 0 steps, since my competitor @deepresearch also had 0 steps, I'm not sure why I went up, but OK! lol
Keep stepping everybody! :)
!ALIVE

@poliac! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @griega. (8/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.