Rozhovor s Karlem Janečkem o decentralizaci

in Česky!2 years ago

Karel Janeček je známý matematik, zakladatel šesti nadací a dvou vědeckých institucí a v neposlední řadě také tvůrce volební metody D21. V tomto rozhovoru jsme se zaměřili na jeho názory na decentralizaci, Web3 a kryptoměny.


Fotografie: Lucie Dvořáková

Pane Janečku, myslíte si, že je dobré, že si naše generace prožije něco alespoň vzdáleně podobného, jako naše babičky a dědové, kteří zažili světovou válku? Je Covid kromě testu lidskosti, jak jste napsal vloni na svém blogu, také svým způsobem pozitivním bodem, dnem, na které si můžeme sáhnout a od kterého se má šance společnost odrazit?

Nemyslím si, že je nutné a dobré zažívat traumatické věci, poučení společnosti a nalezení hodnot smyslu života lze i pozitivní motivací. Na druhou stranu se bohužel lidská civilizace postupně dostala do bodu totální neudržitelnosti, poklesu a ničení hodnot a růstu byrokracie. Takže ten systém se stal ztrouchnivělým a částečně také prohnilým nejen kvůli všudypřítomné korupci. Tento systém, tak jak je nastaven, by stejně byl postupně zralý na kolaps, jak o tom mluví například Miroslav Bárta ve své knize.

A právě k tomu kolapsu jsme se skutečně přiblížili a vliv Covidu v tomto kontextu já hodnotím vlastně pozitivně. Protože to je přesně ta biologická rozbuška změn, která nám dá šanci se z toho marasmu vymanit, jelikož nás upozorňuje právě na ztrouchnivělost a prohnilost našeho stávajícího systému. A tím pádem máme šanci. Nebýt Covidu, tak by při pokračování tohoto trendu došlo k nějakému civilizačnímu konfliktu. Neříkám, že se to podaří, ale ta šance tu je.

Doufám, že lidé v této výjimečné době konečně pochopí stávající tlak a manipulaci mocenských struktur. Ty se projevují ve spoustě aspektů našich životů, zejména v dnešní panedemické době. Mám na mysli například naprosto iracionální tlak na očkování zdravých dětí za pomocí manipulativních argumentů. My zkrátka nemůžeme riskovat ohrožení zdraví našich dětí kvůli našim strachům, kvůli tomu, že se bojíme sami o sebe. To je skutečně strašlivá věc a já bych to rád zdůrazňoval kde můžu, jelikož si tuto hrozbu spousta lidí vůbec neuvědomuje.

Jaký máte názor decentralizaci? Je možné, že bude v blízké budoucnosti odbourána nějaká vyšší autorita jako například ředitel v soukromé firmě nebo prezident či jiný vysoký představitel státu, kterého by v rozhodování zastoupil matematicky ověřitelný konsensus více lidí? Nedozrál na vyšší míru decentralizaci čas právě nyní, ve 21. století?

Ačkoliv může být výpočetní technika zneužita, tak její rozvoj a vylepšení chápu pozitivně. Decentralizace je jednou z jejích dobrých stránek, dokonce ji vnímám jako záchranné lano naší společnosti a bude naprosto klíčovým faktorem pro další vývoj lidské civilizace. Bez ní to prostě dál nepůjde.

Díky decentralizaci můžeme mít konečně nezávislé měny, ale nejen to, je skvělá také pro rozhodování a řízení.

Když už zde byly zmíněny technologie, do budoucna chci část mého času také věnovat vývoji algoritmů sociálních sítí. Facebook a jemu podobné sociální sítě mají nyní hlavní algoritmus zaměřený na jediný cíl, kterým je maximalizace zisku. A ten vede k rozdělení společnosti, protože lidem nabízí názory z jejich sociální skupiny, které jsou však ještě uvedeny do extrému, aby zaujal a vysloužil si nějakou reakci.

Tyto algoritmy jsou pro lidskou společnost zničující a je potřeba je změnit. Jednou z možností je využití decentralizované sociální sítě, které budou založeny na logice, algoritmu, který bude optimalizován pro komunikaci lidí a jejich vzájemnou spolupráci. Právě v tomto směru bude decentralizace extrémně důležitá.

Jednou z ukázkových přístupů k decentralizaci jsou i participativní rozpočty měst, ve kterých občané hlasují o nových projektech za pomocí Janečkovy metody D21. Málokdo ze čtenářů asi tuší, že si tzv. Janečkovu metodu vyzkoušelo už přes milion lidí z Prahy, Ostravy a třeba i v New Yorku. Jste pyšný na takový úspěch vaší metody? Máte představy, kam by se dala dále implementovat?

Jsem moc rád, že se D21 – Janečkova metoda využívá nejen pro participativní rozpočty, ale i pro neziskové organizace. Nejdůležitější implementací ovšem bude ta politická. D21 totiž oslabuje extrémismus a populismus, a naopak podporuje konstruktivní a pozitivní kampaně. Je zásadním krokem k širšímu konsensu a vyšší míře demokracie, protože přináší do rozhodování větší decentralizaci a většinový efekt.

Co si myslíte o kryptoměnách a jejich hlavních kvalitách, tedy otevřenosti všem bez rozdílu a odolnost vůči cenzuře? Pomiňme na okamžik jejich finanční hodnotu a možnost zajištění se proti inflaci způsobené přílivem kvanta nových peněz do oběhu. Mohou kryptoměny vrátit alespoň částečně moc do rukou obyčejných lidí a pomoci jim ochránit kapitál před zásahy vlád jako např. při měnové reformě v roce 1953?

Ano, určitě, tomto kontextu hodnotím význam kryptoměn jednoznačně pozitivně. Jednak mohou sloužit jako ochrana proti inflaci, ale také jako jakási záruka veřejnosti proti monopolu mocenských skupin.

Je otázka, jak se systém bude dále vyvíjet. Já si třeba dovedu představit, že v ne až tak daleké budoucnosti se přejde mnohem více na kryptoměny. Ale i kdyby tu státní měny byly delší dobu, tak už jen fakt, že kryptoměny jsou zde s námi vlastně ubírá ten mocenský monopol, což má pozitivní efekt.

V minulosti jste již bitcoin dokázal výhodně zobchodovat. Máte nějaké kryptoměny v portfoliu i v tuto chvíli?

Kryptoměny mám a držím je, ačkoliv s nimi nijak nespekuluji a to z jednoho prostého důvod, nemám pro to dostatek volného času. Aplikuji tedy strategii Buy&Hold.

Jste příznivcem Internetu 3.0 (Web3), kde již nevlastní osobní data uživatelů nadnárodní korporace, ale sami uživatelé?

Líbí se mi myšlenka, že budoucnu bude mít každý svůj osobní balíček se svými daty, ke kterému bude mít privátní klíč. A tím, že tyto osobní data budou kryptograficky zašifrovány, nikdo jiný je nemůže využít ani zneužít, aniž bychom mu k tomu poskytli oprávnění. To už bude potom na svobodném rozhodnutí každého, zda tyto data prodá nějaké třetí straně, která je dokáže nějak vytěžit, nebo nikoliv.

Naopak mi přijde neakceptovatelný současný stav, kdy stávající sociální sítě vlastní naše data. To porušuje spoustu principů lidských hodnot a svobod, lidem prakticky nezbývá nic jiného, než tyto data a soukromé informace nechat těmto konglomerátům. A to je potřeba změnit.

Děkuji za rozhovor.

Na závěr bych rád využil možnosti oslovit čtenáře a společně přispět do Štědromocné sbírky, která pomáhá těm, kteří pečují o své blízké se zdravotním postižením. Sbírka běží na charitativní crowdfundingové platformě znesnáze21. Vybrané sbírky na této platformě pak Karel Janeček násobí zlatým řezem. Příspěvek v BTC je možné posílat na tuto bitcoinovou adresu: 3QSSDSvhu9YsHA5WtYW63nCMMPZwG1actp.

Sort:  

Congratulations @blockchainfo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 80 posts.
Your next target is to reach 90 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from February day 22
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Velmi zajímavý rozhovor s neméně zajímavým člověkem. Tohle se ti povedlo, klobouček... Jestli zítra nezapomenu, dodám ještě Tipáka...

Díky, názory má zajímavé a nelze s nimi nesouhlasit. 🙂