You are viewing a single comment's thread from:

RE: Rozhovor s Karlem Janečkem o decentralizaci

in Česky!2 years ago

Velmi zajímavý rozhovor s neméně zajímavým člověkem. Tohle se ti povedlo, klobouček... Jestli zítra nezapomenu, dodám ještě Tipáka...

Sort:  

Díky, názory má zajímavé a nelze s nimi nesouhlasit. 🙂